Nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL

I disse dager sendes et nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL ut til medlemmer og abonnenter som er a jour med kontingenten. Dette nummeret inneholder en artikkel om bedriftsetikk, skrevet av Vegard Martinsen og basert på et foredrag han holdt på BI i Oslo i 2010.

Leseren vil også blant annet finne en artikkel om teori og praksis bak gullstandarden, og en anmeldelse av Leonard Peikoffs nye bok "The DIM Hypothesis: Why the Lights of the West Are Going Out".

Abonnement kan tegnes ved å betale kr 140 til DLF, Postboks 510 Sentrum, 0105 Oslo, konto nr 1645 03 43866. Enkeltnumre, også enkelte eldre numre, kan bestilles ved å betale kr 35 til samme adresse. Dog er første årgang av LIBERAL dessverre utsolgt.

Et fullstendig liste over innholdet i tidligere numre av LIBERAL er å finne på www.stemDLF.no/liberal