Helt etter boka

Vi begynner ikke med begynnelsen, vi begynner med følgende: det er store problemers i helse-Norge, og regjeringen bestemmer seg for å samle helse-Norge i (etter hvert) fire deler og å slå sammen noen store sykehus i Oslo. Resultatet blir at en stor del av Norges befolkning hører inn under Helse Sør-Øst (som har mer enn 74 000 ansatte og et budsjett på ca 63 mrd kr.) og under det fusjonerte Oslo universitetssykehus (Skandinavias største arbeidsplass med ca 20 000 ansatte), som ifølge en medisinprofessor “ble etablert uten gode analyser, planlegging, medvirkning, strategi, mål eller lokalisasjon”.

Men heller ikke det fusjonerte Oslo Universitetssykehus fungerer godt; alle typer ansatte har klaget: leger, sykepleiere, radiografer, professorer, politikere, og selvsagt, de som for ofte glemmes: pasientene.

Den som har vært ansvarlig for dette er toppsjefen i Helse Sør-Øst. Bente Mikkelsen, og i fjor (og vi siterer fra en kommentar i Aftenposten sist fredag sa samtlige tillitsvalgte ved Oslo Universitetssykehus at de ikke hadde tillit til henne; hun tenkte mer på budsjett og reform enn på ansatte og pasienter.

Men Helse Sør-Øst kjørte på med reformene og omorganiseringen. De ansatte gjentok og gjentok: Planleggingen av den uhyre vanskelige omorganiseringen var elendig, den økonomiske kostnaden sterkt undervurdert og tempoet var for høyt. Pasientene vil rammes, sa de.

Norges to viktigste helsetopper, helseminister Anne Grete Strøm-Eriksen og den administrative toppsjefen Mikkelsen tilbakeviste kritikken. Dette går bra, de har full kontroll. Ingen pasienter vil lide overlast, sa de to da det kokte som verst i 2011. …

Men så tok kritikken en ny vending. Da det ble skrevet om mulige dødsfall som følge av underbemanning, gikk det fra storm til orkan. Det politiske presset nærmet seg kokepunktet. Selv den rødgrønne flertallsregjeringen følte trykket intenst. Noe måtte gjøres.

Først flyttet Jens Stoltenberg helseministeren til forsvarsdepartementet. Forleden beklaget hun at sykehusfusjonen hadde vært for dårlig planlagt, og at det hadde rammet pasienter og ansatte. … I går flyttet [helseminister] Jonas Gahr Støre den administrative toppsjefen til Genève. De to ansvarlige er altså sparket bort og ut: Strøm-Eriksen tilbake til forsvarsdepartementet, og Mikkelsen til en mist like godt betalt jobb [i WHO i Genève].

Mikkelsen er blitt spurt om hun er bedt om å slutte, og hun svarer benektende på dette. Helseministeren sier at Norge har et ansvar for et bestemt område i WHO – kroniske, ikke-smittsomme sykdommer - og det åpnet seg en stilling for dette, for en person med god, mangfoldig og krevende erfaring, og helseministeren tilbød Mikkelsen denne stillingen. Mikkelsen aksepterte denne jobben.

Om Mikkelsens nye jobb skriver VG lørdag 3/11 følgende: WHO vet fortsatt ikke helt hva hun skal gjøre.

Så det som har skjedd er følgende: det er problemer i helsevesenet, problemer som ikke løses, noe som er naturlig når det er offentlig. Man forsøker å løse problemene ved å omorganisere og ved å slå sammen mindre enheter til større, noe som fører til store problemer av alle mulige slag: den fusjonerte enheten ble etablert uten gode analyser, planlegging, medvirkning, strategi, mål eller lokalisasjon.

Når denne løsningen ikke lenger er salgbar så forflytter man de ansvarlige til bedre eller minst like gode og godt betalte jobber, og så bare forsetter man der man slapp. Kostnadene for alt dette er det skatteyterne som betaler.

Det som er skjedd er altså helt etter den sosialdemokratiske boka.

Det som må til for at man skal kunne ha et helsevesen som stadig blir bedre er at det er fleksibelt, og at det styres av folk som kan helse, og altså ikke av folk som i beste fall kun kan politikk, det som må til for at vi skal få et godt helsevesen er en fullstendig deregulering og privatisering av alt som har med helse å gjøre; dvs. at alt fra legekontorer, sykehus, sykehjem, forsikringsordninger, godkjennelsesordninger, etc. må privatiseres fullt ut. Kun da kan man få et helsevesen hvor kun de som kan helse har noe å si, og hvor hensynet til pasientene settes i høysetet.

.
..
.
.
.

http://www.dagsavisen.no/samfunn/mener-helse-norge-sinkes-av-byrakrati/
http://www.dagbladet.no/2012/05/31/kultur/debatt/helse/sykehus/fusjon/21...