Sex-kjøps-loven virker ikke

Det er VG som forteller at loven som setter forbud mot kjøp av sex ikke fungerer. La oss før vi går videre si at ingen lover som har som formål å begrense individers frihet virker, dvs. ingen lover som begrenser friheten har positive konsekvenser, totalt sett. Vi skal kort kommentere noen aspekter ved sex-kjøps-loven og hva som skjer på området i dag.

Vi siterer: “I 2009 ble sexkjøpsloven innført i Norge. Det gjorde det ulovlig for nordmenn å kjøpe sex og skulle begrense sexmarkedet i Norge. En undersøkelse VG har gjort av gateprostitusjonen i Oslo, viser at markedet lever i beste velgående. VGs reporter fikk sju sextilbud på 550 meter midt i Oslo sentrum.”

Videre forteller reportasjen om Venstres syn:

“Venstre var mot loven da den ble innført i 2009, og har ikke skiftet syn. Venstre-leder Trine Skei Grande mener VGs reportasje viser at loven ikke har fungert.

“- Hvis man er opptatt av dem som står oppi dette, er loven en katastrofe. Alle som jobber med feltet sier at overgrepene har blitt flere. Det gode forholdet som var mellom politiet og de prostituerte har blitt svekket, sier leder i Venstre, Trine Skei Grande. …

“- Rettssikkerheten til de prostituerte er utrolig svekket. De sosiale tiltakene har hverken kommet eller fungert. Jeg har spurt etter tiltakene i Stortinget flere ganger uten å få svar, sier Skei Grande.

“Marit Nybakk i Arbeiderpartiet var en av dem som fikk partiet til å gå inn for en sexkjøpslov. Hun er ikke overrasket over at sexmarkedet i oslogatene fortsatt er stort, selv om sexkjøpsloven har vært innført i tre år.

“- For det første er det internasjonal mafia som driver på sexmarkedet, og de sender jenter til kjøpesterke områder. Hvis vi ikke hadde hatt sexkjøpsloven ville vi vært oversvømt av prostituerte. For det andre er det klart at ikke alle land har slike lover, så internasjonal mafia må vende seg mot andre markeder, sier Nybakk.

“Ifølge Prosenteret, som hjelper prostituerte i Oslo, har antallet gateprostituerte i byen økt med 28 prosent det siste året. Nybakk tror uansett at antallet prostituerte i norske gater har gått betraktelig ned fra tiden før sexkjøpsloven ble innført….”

Artikkelen forteller at VGs reporter på kort tid fikk syv tilbud, og poenget med å nevne dette er visstnok at loven ikke fungerer. Men det loven forbyr er jo ikke salg av sex, eller å tilby sex for penger, det som er forbudt er kjøp av sex. Så det å komme med tilbud er altså ikke forbudt, og det som skjedde er da ikke i strid med loven.

Legg merke til inkonsekvensen her: det er forbudt å kjøpe sex, mens det er tillatt å selge sex. På andre områder er det motsatt, f.eks. er det tillat å kjøpe hjemmebrent, men det er forbudt å selge hjemmebrent. Og en annen inkonsekvens: mht spørsmålet om retten til selvbestemt abort så hevder feminister at “kvinnen skal ha rett til å bestemme over egen kropp”, men når det gjelder salg av sex gjelder åpenbart ikke dette prinsippet.

De som forsvarer loven gjør ofte dette ved å til trafficking og mafiavelde, men å ha et forbud mot salg av sex er bare delvis rettet inn mot dette; det ville ha vært bedre om politiressursene, og derved lovverket, var mer presist rettet direkte inn mot traficking og annen grov kriminalitet.

DLFs syn er at voksne mennesker har rett til å ha sex på de betingelsene de måtte ønske, og om dette involverer ekteskap, bekjentskap, vennskap eller kompensasjon i form av middag/kinobillett eller kontanter så bør dette være helt opp til de som er direkte involvert - og kun dem. Med andre ord: DLF er imot loven som setter forbud mot kjøp av sex, og vi bare konstaterer at denne loven, som alle andre lover som begrenses individers frihet, har negative effekter.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/sexmarkedet/artikkel.php?artid=10055141