En grusom sak

Dagbladet forteller i går om en grusom sak som heldigvis ikke fikk de negative konsekvenser den lett kunne ha medført:

Vi siterer fra Dagbladet: Natt til fredag ble 23 år gamle Eli … forsøkt påtent av en guttegjeng på utestedet «Downtown» i Trondheim.

Hun ble også utsatt for et verbalt og fysisk angrep av guttene fordi hun er same, ifølge henne selv.

Nå har Dagbladet fått tilgang på video-opptak fra utstedet. Den viser at en mann står bak Eli ... og holder opp en lighter mot ryggen hennes. Idet flammene ser ut til å ta tak i Elis ... klær slukker mannen med armen.

Seinere i videoen blir hun også løftet opp av en av guttene. Videoen er fanget opp av et av utstedets overvåkningskameraer.

Eli … har bestemt seg for å anmelde episoden til politiet.

Ifølge NRK startet det med at gjengen gjorde narr av dialekten hennes, og eskalerte da de forsto at hun var samisk.

Eli … har selv fått se videoen, og kommenterer den på følgende måte:

- Alle gangene kveler han selv flammene, men jeg tenker med gru på hva som kunne ha skjedd dersom jakka hadde blitt antent på alvor, sa hun til Dagbladet i går. …”

Det som skjer er at en gjeng unge menn mobber og trakasserer en ung kvinne visstnok fordi hun er same, og til og med tenner på jakken hennes. Reportasjen forteller også at mobbing og trakassering av samer er noe som øker i omfang.

Det som Eli ble utsatt for ikke bare alvorlig og grov mobbing og trakassering, det er nær ved å være et drapsforsøk, og dette skjer til tross for at skolen og myndighetene i mange år gang på gang har kjørt kampanjer mot mobbing og mot alle former for rasisme. Det er selvfølgelig slik at uansett hvor mange kampanjer man har kjørt så kan slike tilfeller allikevel forekomme, men vårt inntrykk er at slike kampanjer har liten effekt og at andre virkemidler vil være bedre.

Vi vil også rette oppmerksomheten mot følgende poeng: Det video-opptaket som nevnes i Dagblad-reportasjene ble vist på TV i går, bla. i Dagsrevyen. Det var relativt tydelig, og det vil være mulig å identifisere pyromanen – men hans ansikt var sladdet.

Vi er i tvil om det er riktig å sladde et slikt opptak, men uansett burde det være mulig å finne gjerningsmannen ut i fra et usladdet opptak og å få ham dømt til en langvarig fengselsstraff.

Den type oppførsel som denne mannen viste er totalt uakseptabelt, og ikke bare det, den er en meget alvorlig kriminell handling, og han bør settes i fengsel svært lenge.

Dessverre må vi nok regne med at han i verste fall slipper unna med en liten ubetydelig bot, strenge fengselsstraffer er i dag stort sett forbeholdt skattesnytere og spritsmuglere.

Med andre ord, vi mener at slik oppførsel bør stanses ikke med kampanjer mot rasisme og mobbing, vi mener at de bør stanses med strenge fengselsstraffer mot de som begår slik grov kriminalitet.

.
.
.

http://www.dagbladet.no/2012/10/08/nyheter/innenriks/krim/patenning/2377...