Romney – Obama 1-0 på knockout

I går ble den første av tre debatter mellom presidentkandidatene i USA avholdt, og alle er enige om at den ble en stor sier til Mitt Romney. Romney gjorde det så godt og Obama så dårlig at nyhetssendingene på norsk TV - både NRK og TV2 - kun viste et par meget korte klipp fra debatten.

At Romney fungert så godt kom som en overraskelse på mange; han er blitt betraktet som keitet og klønete og ukarismatisk. Vel, han viste i går at dette bildet er feil.

At Obama fungerte så dårlig kom også som en overraskelse på mange, men dette burde egentlig ikke overraske. Obama har kommet til topps uten å møte stor motstand, han fungerer dårlig når han ikke kan lese opp fra en teleprompter, og han har ikke deltatt i debatter siden forrige valgkamp da han møtte den ikke spesielt gode John McCain.

Dessuten må han nå forsvare en politikk som han har ført i fire år, en poltikk som han vet ikke har hatt de ønskede og lovede effekter.
Her er noen sitater om debatten, hentet fra VG:

- Den Obama vi så utstilt i Denver var veikere, kjedeligere og mer ufokusert enn vi noen sinne har sett ham i det hvite hus, skriver redaktør i Newsweek International, Tunku Varadajan, i The Daily Beast.

“Onsdagens 90 minutter lange debatt ble av de fleste analytikere sett på som republikanernes, og presidentkandidat Mitt Romneys, siste sjanse til å vise støttespillere og donorer at han faktisk kan slå Barack Obama. Men få hadde turt å spå at han skulle gjøre det så grundig.”

Fra andre kilder:
Joe Klein is unsparing: "It was, in fact, one of the most inept performances I've ever seen by a sitting President. Romney—giving credit where it's due—was calm, clear, convincing (even when he was totally full of it) and nearly human. The real mystery was Obama. Where on earth was he? Why was his debate strategy unilateral disarmament? Why did he never speak in plain English?"

MSNBC's Chris Matthew had a meltdown that became instantly famous. "I don't know what he was doing out there. He had his head down, he was enduring the debate rather than fighting it." By contrast: "What was Romney doing? He was winning."

Men over til substans. Obama er sterkt venstreorientert, han fører en sterkt venstreorientert politikk, og den har resultat i at USAs statsgjeld er blitt enorm, og at arbeidsløsheten har holdt seg omkring 8%. De grep Obama har tatt for å rette opp den økonomiske krisen, en krise som begynte under hans forgjenger George Bush, men som var en følge av en poltikk som har vært ført av alle presidenter i flere tiår, har ikke har noen merkbar positiv effekt. De negative effektene er som sagt at gjelden har økt, og at den økonomiske veksten har stanset opp.

Vil da Romney som president føre til noen forbedring? Ja, antagelig vil det gå noe bedre enn under Obama. Romney er en vellykket forretningsmann, og han vet at næringslivet må ha lave skatter, få byråkratiske hindringer, og ellers stabile rammebetingelser.

Dersom Romney tar over vil det antagelig komme en svak oppgangstid, men dersom Obama fortsetter vil vi få en større nedgang.

Romney er altså langt fra å være noen liberalist, han er til og med langt fra å være i samme kategori som Reagan og Thatcher. Derfor vil en oppgang under president Romney være svak, og den vil ikke være langvarig.

Hvis vi ser på Romneys grunnlag så er han klart tilhenger av en velferdsstat; det ser ikke ut til at sporene fra Hellas og Spania skremmer.

Om et punkt i den amerikanske uavhengighetserklæringen – retten til å søke lykken – sa han at han tolket dette til å innebære at man måtte “make sure that people who are less fortunate and can't care for themselves are cared [for] by one another”. Dette er å snu betydningen i uavhengighetserklæringen på hodet, uavhengighetserklæringen sier det stikk motsatte av det Romney her legger i den.

Det andre punktet var følgende selvmotsigelse: “Regulation is essential. You can't have a free market without regulation. . . . You couldn't have people opening up banks in their garages and making loans.”

Frie markeder bygger på eiendomsretten og intet annet. Reguleringer er statlige begrensinger av eiendomsretten, og å si at man ikke kan ha et fritt marked uten reguleringer er direkte selvmotsigende.

Og ang. det å starte en bank i en garasje – hvorfor skal ikke dette være tillatt? Hvis de som driver den blir ansett som pålitelige av kundene vil banken vokse seg stor, hvis de ikke gjør det vil den bare forsvinne.

Så et fritt marked innebærer at hvem som helst skal kunne starte opp en bank.

Romneys forståelse av et fritt marked, og dets grunnlag, er derfor svak.
Men som sagt, vi tror at en periode under president Romney vil være langt mindre ille enn en annen periode under president Obama.
.
.
.
.
.

.
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10046733