Konventene

De to store partiene i USA har avholdt sine konvent, og de viser noe som amerikanerne er alle best til: å sette opp fantastiske show. Men disse to showene hadde også visse innslag av politikk.

Republikanernes konvent viste at deres presidentkandidat Mitt Romney er noe mindre ukarismatisk amm man visste fra før, det viste at hans hustru Ann kanskje er mer karismatisk enn ektemannen, og det viste at visepresidentkandidaten Paul Ryan står langt unna de politiske synspunktene som Ayn Rand har, og som han tidligere har sagt at han var sterkt influert av.

Republikanerne viste en tradisjonell konservativ agenda, med motstand mot kvinners rett til selvbestemt abort som et av de verste innslagene.

Det som kanskje vil huskes best fra konventet er at Clint Eastwood holdt en tale til en tom stol, en “empty chair”, som visstnok skulle representere president Obama; antagelig var dette et spill på vitsen om at Obama er en “empty suit”. Eastwoods opptreden ble latterliggjort i alle medier, antagelig fordi de store mediene, også de norske, nærmest fungerer som en del av Obamas valgkampapparat.

Demokratenes konvent ble avsluttet i går. Høydepunktet var nok Bill Clintons tale. Clinton er vel den mest karismatiske politikeren USA og kanskje verden noen gang har hatt, og å overvære en av hans taler må være en opplevelse. Som politiker derimot er han ikke så bra

Pressen hevder at det var Clinton som styre USA under den siste oppgangstiden USA har hatt, og impliserer dermed noe som ikke er sant. Det er sant at det var en oppgangsperiode under Clinton, men dette var ikke pga. hans politikk. Etter at han ble valgt la han kursen om til venstre, men folket reagerte negativt og ga Republikanerne flertall i Kongressen to år etter. Dermed ble det “stalemate”, ingen store politiske endringer ble gjennomført, de produktive fikk stabile rammebetingelser, og det ble vekst; det er dette – stabilitet - som gir vekst. Oppgangen kom altså til tross for Clinton, ikke på grunn av ham, slike pressen sterkt antyder.

Fru Obama holdt også en tale, og den var bedre en den talen fru Romney holdt for republikanerne.

President Obama holdt sin tale i går, og der ga han akkurat de samme løftene som han ga for fire år siden. Obama vakte begeistring før forrige valg, en denne gangen var stemningen langt mer dempet. Også køen av kjendiser som ville bli assosiert med ham var langt tynnere enn for fire år siden

Hvorfor? “It’s the economy, stupid” var det visstnok Clinton som sa, dvs. valg avgjøres av økonomien, og hvordan står det til i USA etter fire år med Obama?

Underskuddet under Obama har vokst sterkt. Her sammenlignes hans underskudd med Clintons underskudd: "According to the U.S. Treasury Department, from the day Clinton took office (January 20, 1993) to September 5 of the year he sought reelection (1996), the national debt rose from $4.188 trillion to $5.226 trillion—an increase of $1.038 trillion. During Clinton's entire 8-year presidency, the national debt rose from $4.188 trillion to $5.728 trillion—an increase of $1.540 trillion.

In comparison, from the day Obama took office (January 20, 2009) to today, the national debt rose from $10.627 trillion to $16.016 trillion—an increase of $5.389 trillion. That's $4,351,000,000,000 more than during the same span of time under Clinton, and $3,849,000,000,000 more than during the entire Clinton presidency."

Og hva med andre viktige område som folk flest kanskje merker sterkere på en daglig basis:

Median family income has fallen 7.3 percent (about $4,000) since Mr. Obama's inauguration. Most of that decline (4.8 percent) has happened since the recovery officially began in July, 2009.

The unemployment rate was 7.8 percent when President Obama took office, but has been above 8 percent in every month since, the longest period of prolonged high unemployment since the Great Depression, says the Congressional Budget Office. There are now 811,000 more long term unemployed than when the recession officially ended.

The poverty rate has increased from 14.3 percent in 2009 to 15.1 percent. There are nearly 12 million more people receiving food stamps now than when the recovery began.

Gas prices have doubled since Barack Obama became president. We spend about 21 percent more on food each week than we did in 2010.

Dessuten har Obama brutt en rekke løfter som f.eks. det om å stenge fangeleiren for terrorister på Guantanamo.

Hvordan vi valget da gå? Det er vanskelig å si. Det er lenge igjen til valget, og det kan komme overraskelser. Ved tidligere valg har pressen rett før valg sluppet nyheter som var ment å skade republikanske kandidater; f.eks. ble det rett før valget i 2000 sluppet en nyhet om at kandidat George Bush i sin ungdom var blitt tatt for fyllekjøring. Før valget i 2004 fikk vi vite at det fantes dokumenter som viste at han reelt sett hadde lurt seg unna militærtjenesten. Disse dokumentene var falske og de var enkelt å avsløre dem som falske, men ankermannen Dan Rather publiserte den falske nyheten allikevel. Dette førte til at han måtte gå fra jobben.

Også før valget i 2008 kom det avsløringer, denne gangen i hovedsak rettet mot Obama. Bla. ble det kjent at hans prest gjennom mange tiår var en fanatisk USA-hater; hans slagord var “God damn America”, og ikke det mer vanlige “God bless America”. Det ble også avslørt at han hadde hatt nær omgang med tidligere voldelige venstreradikale. Disse avsløringene fikk dog kun liten eller ingen innflydelse på valget.

Så det er pr i dag umulig å se hvordan det går. Slik det ser ut i dag kan det gå begge veier, de to kandidatene ligger omtrent likt på meningsmålingene. Men mye kan skje frem til valget som er 6. november.

Man Aftenposten har rett i sin overskrift i dag: “Alternativene har ikke vært klarere” (men dette er et sitat fra Obama). Valget stå mellom sosialisten og kollektivisten Obama, og den klart konservative Romney, som er langt mer vennlig innstilt overfor næringsliv, produksjon og verdiskapning enn Obama er.
.
.
.
.
.

http://www.weeklystandard.com/blogs/4351-trillion-difference-between-oba...

http://news.investors.com/ibd-editorials/090412-624523-were-not-better-o...

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/usavalg/Alternativene-har-ikke-v...