Lensmannen som gjorde det han burde og som kan bli siktet

Mediene – avisene, TV, Internett – har de siste dager vært fulle av omtaler av lensmannen som, slik VG formulerte det, “… reddet ektepar på fritiden – [og derfor] kan bli siktet”.

Vi siterer fra saksfremstillingen i VG: “ …På kvelden torsdag 1. mars ble Geir Vidme, lensmann i Flå, oppringt av en eldre kvinne. På telefon skal hun ha fortalt at en mann forsøkte å ta seg inn i boligen til henne og mannen.

Mannen skal ha skreket, sparket og var truende, og ektemannen sto og tviholdt i døra. Det pensjonerte ekteparet var livredde for at mannen skulle komme seg inn, skriver lokalavisen Hallingdølen.

Kvinnen skal først ha kontaktet operasjonssentralen til Nordre Buskerud politidistrikt. Der hadde hun ifølge avisen fått beskjed om at vaktpatruljen måtte rykke ut fra Gol, rundt 45 minutter unna.

De skal ikke ha visst når patruljen kunne være til stede og kvinnen ringte direkte til lensmannen i stedet.

Etter å ha fått på seg uniformen, tok det tre minutter og 30 sekunder fra Vidme rykket ut til han hadde kontroll på mannen …

- Da jeg kom til stedet, møtte jeg en stor mann. For første gang i min lange karriere tok jeg frem peppersprayen, men den virket ikke. Da gikk han mot meg. Jeg hadde valget; stikke av eller ta et oppgjør med ham. Jeg tok tak i ham, og i tumultene falt han og slo hodet i asfalten. Jeg varslet ambulansen umiddelbart og han ble sendt til sykehus med skader i hodet, sier Vidme til avisen ….”

I mange av de omtalene vi har sett gis det et inntrykk av at lensmannen blir siktet fordi han grep inn, eller fordi han grep inn på fritiden.

Men dette er en helt feil fremstilling. Han blir siktet fordi han muligens var for voldsom mot den truende mannen, som under slåsskampen: “falt … og slo hodet i asfalten”. Vi kan ikke se at det er noe galt i etter en arrestasjon hvor den arresterte er blitt skadet å undersøke om en politimann har brukt mer makt enn nødvendig.

Siktelsen skjer altså helt rutinemessig, og innebærer ikke at lensmannen har gjort noe galt. VG: “Siden det var en personskade involvert, ble saken rutinemessig oversendt til Spesialenheten for politisaker, opplyser Nordre Buskerud politidistrikt.”

Men la oss si noe prinsipielt om dette: Vi bør være politiet stor takk skyldig (selv om det, som nylige hendelser og undersøkelser har vist, har et stort forbedringspotensiale). Politifolk kjemper hver dag med tyver og svindlere og voldsmenn, og det at politiet tar seg av dem gjør at vi alle som sitter bak våre skrivebord på dagen eller foran våre TV-apparater på kveldene og sover i våre senger om nettene kan gjøre dette med stor forvissning om at vi og vårt ikke blir rammet av innbruddstyver, voldsmenn, o.l.

Noen ganger vil det da kunne komme til håndgemeng mellom politifolk og kriminelle, og da må politimannen handle raskt og effektivt for å uskadeliggjøre den kriminelle, og siden dette er situasjoner hvor man må handle uten at man har lang tid til å tenke seg om så kan det hende at politimannen ser seg nødt til å gjøre ting som han muligens ville ha gjort annerledes dersom han hadde hatt mer tid, dersom han ikke måtte ta raske og viktige valg bokstavelig talt i kampens hete.

At slik voldsbruk i ettertid kan bli etterforsket er bare helt rimelig, men vi mer at politimannen som er i den voldelige situasjonen må ha et generøst handlingsrom mht. hvilke virkemidler han må få anledning til å bruke.

Nå kjenner vi ikke den aktuelle saken annet enn fra mediene, men så vidt vi kan bedømme ser det ikke ut til at lensmannen har gjort noe galt. Dersom fremstillingen i mediene er korrekt, er vårt syn at det er galt å straffe lensmannen.

Nå som det er innledet etterforskning mot lensmannen så kan dette gi inntrykk av at lensmannen har forbrutt seg grovt. Så vidt vi kan bedømme er dette helt feil. Kanskje det derfor, for ikke å skape et slik inntrykk i den slags saker, ville ha være bedre å dele inn slik etterforskning i to kategorier: En kategori for politifolk som mistenkes for å ha gjort noe kriminelt, og en kategori for rutinemessige undersøkelser om hvorvidt reglementer er fulgt (såfremt det ikke er åpenbart at politimannen har forbrutt seg).

Nå, i denne saken, gis det inntrykk av at lensmannen har gjort noe kriminelt, og at han kan straffes for å ha tatt en innbruddstyv på fersk gjerning. Det er meget uheldig at det gis et slikt inntrykk.

Uansett, på basis av det som er kommet frem i mediene så støtter vi helhjertet den modige og dyktige lensmannen!
.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10067864