Ett tilfelle av god vurderingsevne

Politidirektør Øystein Mæland gikk i går av. Dette var det eneste han kunne gjøre.

La oss se litt på bakgrunnen: I sin ungdom var Mæland sentral i AUF-miljøet samtidig med fremtidig statsminister Jens Stoltenberg. De var så gode venner at Mæland var forlover i Stoltenbergs bryllup.

Senere var Mæland statssekretær i justisdepartementet, under statsråd Grete Faremo.

Mæland var utdannet som lege og psykiater, men ble allikevel i mai i fjor utnevnt til politidirektør – han hadde altså ingen bakgrunn fra politiet, og han var heller ikke jurist. Men han var en god venn av sentrale Ap-folk, og det er vel tilstrekkelig som faglig bakgrunn for viktige stillinger i Norge i dag.

Nåværende justisminister Grete Faremo erklærte i går seg inhabil i saker som hadde med Mæland å gjøre – justisministeren erklærer seg altså inhabil i saker som har med politidirektøren å gjøre! - og Stoltenberg ”holdt en armlengdes avstand”, for å benytte en formulering fra dagens leder i Aftenposten.

Mæland og han ektemann ønsket seg barn, og de ordnet dette ved å benytte en surrogatmor i USA. Hvorvidt dette er i samsvar med norsk lov er ikke klart, dvs. de flest mente at dette i hvert fall ikke var forenlig med intensjonen i en norsk lov om surrogati, men daværende justisminister Knut Storberget mente at det ikke var lovbrudd.

Og i fjor høst, fra oktober, tok Mæland, som altså var nyansatt politidirektør, fem måneders pappaperm. Dette var da midt i den perioden hvor han burde ha arbeidet intenst med å rydde opp i de rutiner og strukturer som gjorde at politiet viste seg så inkompetent etter den labre innsatsen umiddelbart etter terrorangrepet 22. juli i fjor.

Vi tar også med dette fra Wikipedia: “Medlemsjuks i AUF. Han [Mæland] satt i Oslo bystyre fra 1983 til 1986. I mars 1998 innrømmet Mæland i retten at han sin tid som leder i Oslo AUF hadde søkt Oslo kommune om støtte til kurs som ikke ble avholdt i den hensikt å få mer kommunal støtte.”

Og en ting til: han var militærnekter.

Vi kan ikke si annet enn at alt dette - unntatt Mælands beslutning om å gå av – tyder på en svært dårlig dømmekraft hos alle involverte.

At Ap setter inn sine egne folk i alle viktige stilinger er egentlig ikke noe å protestere mot, partiet ønsker innflydelse og makt, og da er dette helt naturlig. Men som det viser seg gang på gang: dette fører til at ting fungerer svært dårlig. Dette skjer ikke fordi personene er inkompetente, det skjer fordi ideologen er menneskefiendtlig og skadelig.

Den eneste måten å redusere denne ideologiens og dette partiets innflydelse på er at folk slutter å stemme på dem.
.
.
.
.
.
.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10087230

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Umulig-for-Maland-6967639...

http://www.document.no/2012/08/dodelig-inkompetanse/

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/artikkel.php?artid=10040126

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/kampanjer/tolkningsuttalelser/helse-...