En god klimanyhet

“-20 år etter det første møtet i Rio er ingen av målene nådd” forteller Aftenposten på sin førsteside i nettutgaven i dag.

Artikkelen innledes med følgende, som styrker poenget i overskriften: “Klimakonferansen - 20 år etter. Onsdag møtes nesten hele verdens toppledere igjen i et forsøk på å bli enige om nye klimamål for verden. Lite tyder på at de skal klare det.”

Dette er en god nyhet, fordi påstandene om menneskeskapt global oppvarming er dårlig begrunnet. Vi skal kort komme inn på dette nedenfor, men først vil vi si at påstandene om menneskeskapt global oppvarming og en politikk som godtar disse påstandene hatt svært mange negative konsekvenser: enorme avgifter på bruk av alle energikilder som slipper ut CO2 ved forbrenning, restriksjoner på utvinning av slike energiformer, meningsløs og kostbar satsing på ineffektive energikilder som vind, etc. Dette har ført til en vesentlig velstandsreduksjon i alle vestlige land.

Selv om den frihetsfiendtlige politikken som er basert på påstandene om global oppvarming forsetter som før (selv om de meget ekstreme målene fra Rio heldigvis ikke er oppfylt), blir oppslutningen om disse påstandene blant fagfolk stadig mindre.

Den aller siste som mer eller mindre har hoppet av er James Lovelock, som nylig uttalte følgende: “-global warming has not occurred as [I] had expected” og “The problem is we don’t know what the climate is doing. We thought we knew 20 years ago. That led to some alarmist books – mine included – because it looked clear-cut, but it hasn’t happened.”

Mer fra samme artikkel om ham: “He previously painted some of the direst visions of the effects of climate change. In 2006, in an article in the U.K.’s Independent newspaper, he wrote that “before this century is over billions of us will die and the few breeding pairs of people that survive will be in the Arctic where the climate remains tolerable.”

Man dette skjedde ikke: “The climate is doing its usual tricks. There’s nothing much really happening yet. We were supposed to be halfway toward a frying world now,” …

“The world has not warmed up very much since the millennium. Twelve years is a reasonable time… it (the temperature) has stayed almost constant, whereas it should have been rising -- carbon dioxide is rising, no question about that.”

DLFs program inneholder følgende om dette:

9.6.1 Drivhuseffekten, menneskeskapt global oppvarming
DLF konstaterer at det ikke finnes bevis eller holdbare argumenter for at menneskelig aktivitet fører til endringer av klimaet. DLF vil derfor trekke Norge ut av ordninger som Kyoto-avtalen, og vi vil gå imot alle statlige ordninger som innebærer reduksjon av eller fangst av CO2-utslipp.

Alle slike tiltak er kontraproduktive og sterk uheldige, også selv om menneskeskapte klimaendringer skulle ha vært tilfelle. De som er tilhengere av avtaler av samme type som Kyoto-avtalen har en autoritær og destruktiv tilnærming til de eventuelle problemene, og DLF tar sterk avstand fra slike holdninger.

Vi tar også avstand fra «føre var»-prinsippet slik det brukes av miljøbevegelsen. Vi kan ikke gå inn for å skade økonomien, sterkt redusere eiendomsretten og lamme all privattransport med bil pga. problemstillinger som kanskje er mulige, men som i virkeligheten er svært lite sannsynlige. …

DLF vil
• gå imot alle statlige pålegg som har som formål å bekjempe global oppvarming

Vi avslutter med dette og henviser til disse sidene som inneholder saklige opplysninger om klimaproblematikken.

http://climateaudit.org/
http://wattsupwiththat.com/
http://www.climatescienceinternational.org/
.
.
.
.
.
.
..

http://www.aftenposten.no/klima/Klimakonferansen---20-ar-etter-6853578.html

http://worldnews.msnbc.msn.com/_news/2012/04/23/11144098-gaia-scientist-...