«Slik bekjemper Oslo-politiet helgevolden»

VG forteller at det er «en brutal utelivsvold i Norge» og at «Oslo-politiet kjører en knallhard offensiv for å få ned voldstilfellene på byen.

Videre fra VG: «Robert Thorsen, leder for ordensavsnittet ved Sentrum politistasjon i Oslo, opplyser at det er en økning i voldssaker totalt fra 2011 og hittil i år i hovedstaden.

- Det har vært en 28 prosents økning i grovere voldssaker som legemsbeskadigelse eller legemsfornærmelse med skadefølge, sier Robert Thorsen

Analytiker Mattis Michaelsen ved Oslo politidistrikt fremholder at rundt halvparten av alle voldssakene ved Sentrum politistasjon skjer i helgene:

* 48,6 prosent av alle anmeldelsene for fysisk vold har gjerningstidspunkt på natt i helg. (Tidsrommet 00-06, lørdag og søndag.)
* 56,3 prosent av de mer alvorlige voldssakene skjedde på natt i helg.

Natt til søndag 20. mai ble en politimann overfalt utenfor Trafalgar pub i sentrum av Oslo. Ifølge et øyenvitne skal gjerningsmannen ha sparket politimannen mens han lå nede, og trampet på ansiktet hans. Da en serie tilfeller av overfallsvoldtekter skjedde i Oslo i fjor høst, satte politiet inn mer ressurser i Sentrum.

- Vi etablerte et utstrakt samarbeid med utelivsbransjen, Natteravner og ordensvakter. Vi kom tidligere inn i situasjonene, og kunne gripe inn.

På denne måten avdekket politiet flere voldstilfeller, og fikk en økning i registrerte voldssaker.

- Vi var flere som kunne gripe inn og vi samhandlet bedre med utelivsbransjen og de andre aktørene. Vi har også en høyere oppklaringsprosent i disse sakene i dag, sier Thorsen.

Hver fredag har Sentrum politistasjon et møte med representanter fra utelivsbransjen, ordensvakter, taxinæringen, natteravner og andre aktører.

- Da snakker vi om hva som har skjedd i helgen som var, og hvordan vi kan samhandle best mulig fremover.

Thorsen tilføyer at de har forbedret interne rutiner i forhold til straksetterforskning av voldssaker.

- 1. april kom det også en ny lov om vaktvirksomhet. Den stiller større krav til utelivsbransjen og ordensvakter i forhold til uniformering og rapportering. Det gjør det lettere for oss at det stilles høyere krav til utelivsbransjen. Alt dette i sum, gjør at vi tror at denne trenden vil snu.

Politiet i Oslo har også skaffet seg mer og mer verneutstyr.

- Vi har fått vester, pepperspray og mer utstyr enn vi hadde for bare noen år siden. Det er viktig å ta de forholdsreglene vi kan, i forhold til hva vi kan havne oppi, sier fungerende stasjonssjef Dagfinn Kaldal ved Majorstua politistasjon.» (sitat slutt)

Så hvordan hvordan bekjemper politiet volden?

Artikkelen gir svaret. Politiet har skaffet seg «mer verneutstyr ... [de har] fått vester [og] pepperspray ...». Videre er det kommet «ny lov om vaktvirksomhet [som] stiller større krav til utelivsbransjen og ordensvakter i forhold til uniformering og rapportering» og, ikke minst, politiet «kunne registrere flere saker».

Dette er er altså måten politiet bekjemper den «brutale utelivsvolden». VG kaller det til og med en «knallhard offensiv».

Vi i DLF har liten tro på at dette vil ha merkbare resultater. Vi mener at denne «knallhard offensiven» er praktisk talt lik null.

Vi går isteden inn for følgende tiltak: De som starter voldelig bråk må idømmes lange fengselsstraffer. Etter vårt syn vil dette være tilstrekkelig til raskt å nærmet eliminere «den brutale utelivsvolden».

Etter vårt syn er alle de andre partienes politikk preget av en ettergivenhet overfor de som bedriver reell kriminalitet. Vi alle står derfor i større fare for å bli rammet av kriminalitet, dels fordi de kriminelle i alt for liten grad straffes, og dels fordi de i alt for stor grad går løse slik at de kan fortsette å terrorisere vanlige mennesker. DLF vil som det eneste partiet ha en slutt på dette ved å sette de kriminelle i fengsel. Lenge.

(Nå handler artikkelen i VG om hva politiet gjør, og politiet er bundet av vedtak fattet av Storting og Regjering, så vi klandrer primært ikke politiet. Vi klandrer de som er ansvarlige for den politikken som føres, og det er alle de andre partiene og de som stemmer på dem.)

.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10073887