Kommunale eiendommer

“173 tomme kommunale bygninger … Mens studenter står i boligkø, og Oslo mangler hus til en rekke gode formål, står 173 kommunale bygninger tomme”. Dette leser vi på forsiden av gårsdagens utgave av Aften. Og vi er ikke overrasket over at slike ting forekommer.

Offentlig drift er alltid lite effektiv og innebærer mye sløsing. At så mange bygninger står tomme er svært ille, dette er en kolossalt dårlig ressursutnyttelse, noe som dog er et nødvendig resultat av offentlig disponering av eiendommer.

DLF mener at alt slikt skal være privat. Vi vil privatisere alle offentlige oppgaver (unntatt de legitime oppgavene: politi, rettsapparat, og det militære). Mer spesielt i dette tilfellet vil vi at disse bygningene skal privatiseres, dvs. at de på en eller annen måte skal overlates til private eiere. Overlatelsen kan skje ved salg, ved utdeling etter loddtrekning, eller rett og slett ved at eiendommer gis bort til noen som har en slags hevd på å bruke dem.

DLF mener at det offentlig kun skal eie politistasjoner, bygninger for domstoler, militære anlegg og øvelsesområder, og bygninger til nødvendig offentlig drift og administrasjon, men ellers skal alt være privat.

Dette er det enste som er moralsk, og det er den eneste ordning som er effektivt.

Vi kan i dag se at en rekke bygninger står tomme og ubrukt, og dette gjelder ikke bare offentlig eide bygninger, det gjelder også i enkelte tilfeller private bygninger. I hovedsak står private bygninger ubrukt fordi myndighetene har satt betingelser for bruken av dem som er umulige å oppfyller for eieren. DLF vil fjerne alle slike offentlige restriksjoner på bruk av private eiendommer.

Når det gjelder offentlig eide eiendommer (både statlige og kommunale), så kan de bli stående tomme dels pga. sommel og rot i administrasjonen i kommunen/staten, eller de kan bli stående tomme fordi de ikke passer perfekt til den type bruk kommunen/staten hadde planlagt for bygningen. Begge disse faktorene – rot og liten tilpasningsevne – vil være langt mindre utbredt i det private; dette fordi det her er snakk om bruk av /tap av egne penger hvis noe man eier ikke blir brukt. I det offentlige, derimot, er incentivene for å spare penger/bruke ressurser på en sparsommelig måte langt mindre utbredt enn i det private.

Uansett, det er ille at ressurser blir stående unyttige, og dette er enda en grunn til at minst mulig bør være på det offentliges hender. DLF vil privatisere, dvs. overlate til private eiere, alt som ikke direkte har med de legitime statlige oppgavene å gjøre.