Høyre som det nye arbeiderpartiet

Høyres glideflukt over til og langt inn på den sosialistiske siden fortsetter med uforminsket styrke. Dette bekreftes av et oppslag som får førstesiden på Aftenposten i dag: Høyre vil bli det nye arbeiderpartiet, unnskyld, det står “arbeidspartiet”, og som eksempler på dette nevnes at Høyre vil omfavne fagbevegelsen, kreve faste ansettelser, og droppe skattekutt.
Den som har fulgt Høyre en stund blir ikke overrasket over dette. Her er en kort liste over noen av de mange frihetsfiendtlige standpunkter Høyre har inntatt de siste årene:

- Høyre støttet røykeloven
- Høyre gikk inn for å tvinge igjennom kvinnerepresentasjon i private aksjeselskapers styrer
- Høyre støttet bioteknologiloven, som legger store begrensinger på viktig forskning
- Høyre er imot at det skal være mulig å tjene penger på skoledrift
- Høyre er tilhenger av barskogvern
- Høyre støtter obligatoriske tjenestepensjoner
- Høyre gikk inn for en økning av merverdiavgiften
- Høyre mener at prinsipielt sett bør skattenivået være på ca 50%
- Høyre støttet DLD

Av konkrete saker Aftenposten omtaler vil vi bare nevne et par: Høyre vil altså “omfavne fagbevegelsen”. Nå er det ikke nødvendigvis noe galt i dette, men når dette innebærer at det skal være forbudt å arbeide på /ansette folk på andre betingelse enn det som fagforeningene måtte finne på å godta - noe poenget “kamp mot “sosial dumping”” illustrerer - så er dette frihetsfiendtlig og skadelig.

Sosial dumping innebærer at f.eks. en polakk kan jobbe i Norge for en høyere lønn en han kan få i Polen, men en lønn som er lavere enn den som er vanlig i Norge for tilsvarende arbeid. Dette er en fordel for ham og det er en fordel for de som ansetter ham, men det innebærer konkurranse for andre norske arbeidstagere – “sosial dumping” er altså et gode! Dersom polakken skal ha samme lønn som sin norske kollega betyr det at han mister sitt konkurransefortrinn, og han vil da neppe få jobben; da kan jo arbeidstageren like gjerne ansette en nordmann. Fagforeningene, og nå altså også Høyre, vil da begrense denne konkurransen.

At arbeidsbetingelser bør kunne avtales mellom den som skal ansettes og hans arbeidsgiver er det enste moralske, men Høyre slår seg nå altså sammen med de som vil nekte folk dette.

Høye skal nå i enda større grad enn tidligere la være å kjempe for skattelettelser. Derved skal partiet antagelig også la være å kjempe for private løsninger som alternativer til dagens offentlige tilbud. Dette er et slag i ansiktet på alle de som med god grunn er misfornøyde med det tilbudet de får fra det offentlige: offentlig sykehus, offentlig skole, NAV, osv., tilbud som ikke har noenlunde likeverdige private alternativer.

Denne venstredreiningen vil muligens øke Høyres mulighet for å komme inn i regjeringskontorene, og dette er vel et viktig punkt for Høyre, men den vil ikke gjøre hverdagen bedre for nordmenn flest. Men Høyre er vel fornøyd med dette.