Ingen grense

Det er ingen grense for hva politikere blander seg opp i og hva de vil forby. Politikere – dvs. de som er tilhengere av at staten skal styre individers oppførsel slik at de ikke foretar ukloke valg, og det er jo de aller aller fleste – er ikke i stand til å se at det finnes områder hvor den enkelte bør ha full råderett over seg og sitt.

Det foreløpig siste utslag av denne holdningen er et kommende forbud mot snus. Vi siterer fra Adresseavisen:

“Snus kan bli forbudt

Helsemyndighetene i EU ønsker å sette en stopper for produksjonen av snus.

EU-kommisjonen vil forby smakstilsetninger i tobakk. Om forslag går gjennom, kan det bety slutten for snusbruken for en million svensker, skriver Aftonbladet.se.

- Det vil innebære slutten for svensk snus, sier EU-parlamentarikeren Christofer Fjellner.

Sverige ble tidligere lovet et unntak fra snusforbudet EU. Men et totalforbud kan være på vei inn bakveien, gjennom å forby vesentlige deler av innholdet i snusen, ifølge Aftenposten.no.

All svensk snus inneholder smakstilsetninger

Ifølge et forslag til nytt tobakkdirektiv, som om kort tid blir presentert av EU-kommisjonens helsedirektorat, vil mange ulike smakstilsetninger i tobakk bli forbudt, ifølge Aftonbladet.

All svenskprodusert snus inneholder noen av disse tilsetningene

- Dette vil innebære slutten for svensk snus som vi kjenner det i dag. For oss rammer det hele porteføljen, flere smaker som har vært tilgjengelige i over 200 år, sier Patrik Hildingsson, informasjonsdirektør i Swedish Match.
Selskapet produserer blant annet General, Ettan, Grov og Göteborgs Rapé. Ifølge Aftonbladet har de markedsandal på 85 prosent på all snus som blir solgt i Sverige.

Hildingsson vet ikke om det finnes andre stoffer som kan erstatte smakstilsetningene som nå kan bli forbudt….” (sitat slutt).

Nå er det liten tvil om at snus er skadelig, men dette er allikevel ingen grunn til å innføre et forbud. Svært mye av det vi gjør er risikabelt eller farlig, og dersom politikerne/staten skal forby alt som er farlig blir det lite rom igjen til livsutfoldelse.

Det er denne veien politikerne leder oss; de innskrenker friheten og øker styringen og kontrollen, noe som gir mer makt til dem selv. I det siste er det blitt innført forbud eller sterke restriksjoner på bruk eller omsetning av rusmidler (narkotika), tobakk, pengespill, prostitusjon, visse medisiner, visse typer forskning, visse typer forretningsdrift, etc.

Men er det ikke bra at skadelige ting blir forbudt? Det vil jo føre til at folk lever sunnere? Nei, det er ikke bra at skadelig ting blir forbudt, og slike forbud vil ikke føre til at folk lever sunnere/bedre.

Grunnene til dette er mange. Slik forbud fører til at det oppstår svarte markeder, noe som er svært skadelig da det fører til overpriser og reell kriminalitet. Videre fører slike svarte markeder til at respekten for lov og rett blir redusert. Slike svarte markeder gjør også at de som er involvert ikke kan nyte godt av rettsapparatets beskyttelse dersom de rasjonelt sett har krav på det. Videre vil slike forbud føre til en ansvarsløshet i og med at folk da gjerne tenker at “det som er skadelig er jo forbudt og da kan ikke ting som er tillatt være skadelige”, og “staten ordner opp – så hvis jeg bare gjør som stane sier så går det bra”.

Hva med det poeng at forbud mot skadelige ting fører til mindre belastning på helsevesenet noe som sparer samfunnet for penger? Vel, problemet her er at "samfunnet" skal dekke individers helseutgifter. Løsningen på problemet er da ikke å forby skadelige ting, løsningen er å omorganisere helsevesenet slik at man ikke kan skyve kostandene ved uansvarlig oppførsel over på "samfunnet", dvs. andre mennesker.

Dette betyr altså at DLF er imot alle forbud av den typen vi har omtalt over, vi er imot forbud mot snus, vi er imot forbud mot narkotika, vi er imot forbud mot prostitusjon, vi er imot forbud mot pengespill, vi er imot røykeloven - ikke fordi vi mener at disse tingene (snus, prostitusjon, narkotika, poker, røyking, etc.) nødvendigvis er sunne og gode aktiviteter, men fordi vi mener at forbud fører med seg en rekke forhold som er skadelige.

Men tilbake til utgangspunktet: DLF er imot ethvert forbud mot snus! For oss er det en grense for hva som skal forbys: det som skal forbys er alt som innebærer initiering av tvang mot andre mennesker,, og kun det. Alt annet skal være tillatt!
.
.
.
.
.

http://www.adressa.no/forbruker/article1808723.ece