Ingen overraskelse

Det er ingen grunn til å bli overrasket over de nye over de nye sakkyndiges konklusjon om terroristen Breivik. Den nye konklusjonen var som ventet nærmest stikk motsatt den konklusjon som de forrige sakkyndige kom med.

De som skjedde var altså at de første sakkyndige kom til en konklusjon som mange var misfornøyd med. Nye sakkyndige ble sporenstreks utnevnt, og disse la i går frem en konklusjon som essensielt sett var helt motsatt av den som de opprinnelige sakkyndige hadde kommet frem til.

Aftenposten: “Sakkyndige konkluderer med at Behring Breivik er tilregnelig. Psykiaterne Terje Tørrisen og Agnar Aspaas konkluderer med at terrortiltalte Anders Behring Brevik ikke var psykotisk på handlingstidspunktet 22. juli i fjor.

Litt før klokken 11 i Oslo tinghus leverte de to rettsoppnevnte psykiaterne Terje Tørrisen og Agnar Aspaas sin rapport om terrortiltalte Anders Behring Breiviks mentale helse.

I en pressemelding litt over klokken 12 står det at de sakkyndige konkluderer med at Behring Breivik ikke var psykotisk da han begikk ugjerningene. Det kommer også fram at psykiaterne mener at han ikke har en alvorlig psykisk lidelse.

Det er motsatt konklusjon av hva Synne Sørheim og Torgeir Husby kom fram til i den første sakkyndige rapporten som ble lagt fram før jul. Sørheim og Husby mente han var paranoid schizofren.

I tiltalen mot Behring Breivik åpner påtalemyndigheten både for påstand om straff og overføring til tvungent psykisk helsevern. Om retten også mener at Behring Breivik er tilregnelig kan han dømmes til fengsel eller forvaring i stedet for tvungent psykisk helsevern….”.

Mye kan sies om dette, og mye vil bli sagt i ulike fora i månedene og årene fremover. Vi vil dog holde oss strengt til det fundamentale og si at vi mener og har alltid ment at denne type betraktinger ikke skal tas hensyn til mht å stille en tiltalt for retten og evt. dømme ham. En mistenkt og tiltalt forbryter skal dømmes for det han har gjort (dersom det i retten bevises hinsides rimelig tvil at han er skyldig), uavhengig om han er såkalt mentalt syk. – dvs. uavhengig om han er utilregnelig, psykotisk, har en alvorlig psykisk lidelse, er paranoid schizofren, har en omfattende funksjonssvikt, etc. - eller ikke.

Dette gjelder dog ikke personer som er ga ga, men det gjelder alle som kan gjøre rede for seg.

En av grunnene til at vi mener dette er at psykiatrien er et så umodent fag at det ikke kan gi holdbare konklusjoner om slike spørsmål. Ja, personer som har personlige problemer kan muligens få hjelp dersom de samtaler med en god psykolog/psykiater, men å plukke ut noen psykologer/psykiatere som skal observere en tilsynelatende normal person for å avgjøre om han er strafferettslig ansvarlig eller ikke, det er helt uholdbart.

Dette bekreftes nå av at de nye psykiaterne kom til en helt annen konkusjon enn de forrige psykiaterne gjorde.

Vi mener at forbrytere bør straffes, og at dersom de er syke så kan de få behandling mens de soner sin straff. Dette er det eneste som er moralsk, og det er det eneste som innebærer at man tar forbryteren på alvor, noe som er forutsetning for at han skal lære av den straffen han blir tildelt.

Å erklære en forbryter som syk er å frata ham ansvaret for det han har gjort, og dette er en nedvurdering som bare er skadelig; dessuten, blir han erklært syk kan han få behandling og han kan bli erklært frisk og kan da muligens slippe ut etter kort tid.

Terroristen Breivik utførte en ekstremt ond handling, og han bør få den aller strengeste straff som det er mulig å idømme ham. Man kan si har han var/er gal, men da betyr “gal” kun at han har helt andre meninger enn de som er vanlige, meninger som er helt uten noen rasjonell begrunnelse, det betyr ikke “gal” i betydningen “sinnssyk” – og det betyr altså heller ikke at han var utilregnelig, at han var psykotisk, at han har en alvorlig psykisk lidelse, at han var paranoid schizofren, etc.

Vi håper at Breivik vil måtte sitte bak murene resten av livet, uten mulighet for permisjon og uten mulighet til å kommunisere ut fra fengselet, og vi mener at også dette egentlig er en for mild straff. Men med den nye rapporten fra psykiaterne ser det ut til at noe av dette kan bli mulig å gjennomføre.
.
.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2012/04/11/nyheter/innenriks/terror/anders_behri...

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/22juli/Sakkyndige-konkluderer-me...

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/22juli/--Psykiaterne-far-for-sto...