Et nyttig korrektiv om Hellas

Ali Esbati og Lars Gunnesdal fra tenketanken Manifest ga i Aftenposten 23/2 et nyttig korrektiv til en del utbredte feiloppfatninger om bakgrunnen for situasjonen i Hellas ( http://www.aftenposten.no/meninger/Mytene-om-Hellas-6769251.html ). Det var allikevel enkelte viktige elementer de utelot, og DLFs leder sendte derfor følgende innlegg Aftenposten (innlegget ble umiddelbart refusert.)

========

Ali Esbati og Lars Gunnesdal fra Manifest kommer i Aftenposten 23/2 med et nyttig supplement til de vanlige fremstillinger av krisen i Hellas: krisen skyldes ikke late grekere som jobber lite og mesker seg på generøse støtteordninger. Hovedskylden legges på at grekerne i for liten grad betaler skatt, og at det er brukt store beløp på politiet/det militære.

Men det er noen elementer som hører med i bildet og som Esbati/Gunnesdal ikke fokuserer på.

Ifølge Wikipedia er Hellas det nest mest korrupte landet i Europa (etter Bulgaria), noe som betyr at mange offentlig ansatte grekere i strid med regelverk deler ut urettmessige fordeler mot kontant betaling. Alle forstår at slikt ødelegger samfunn, men mange grekere har opptrådt slik allikevel.

Esbati/Gunnesdal opplyser at mange grekere snyter på skatten. Men alle grekere har stemt på politikere som vil ha et høyt skattenivå, og de støtter en politikk som krever et høyt skattenivå. Når de i handling må følge opp dette ved å betale skatt så svikter de. Dette er også ødeleggende.

Politikere fra alle partier har gått inn for å dele ut goder fra det offentlige, en politikk som forutsetter et høyt skattenivå. Når skatteinntektene ikke har kommet har politikerne heller enn å redusere tilbudet av goder og derved utgiftene tatt opp lån som skal betales med fremtidige skatteinntekter! Alle forstår at dette er ekstremt uklokt. Grekerne har stemt på dem allikevel.

Esbati/Gunnesdal avslutter med å si at «Vi skal være takknemlige for at den jevne greker ikke aksepterer å bli lurt og presset, men tar opp kampen. De fortjener vår støtte, ikke arroganse og ignoranse». Men det burde være tydelig at grekerne har lurt seg selv. Og en kamp som består i å ikke betale sin gjeld og å streike og å bedrive omfattende vandalisme/hærverk er bare ødeleggende for dem selv. Dette skremmer også turistene vekk, noe som er lite klokt siden turisme er en av Hellas´ viktigste inntektskilder.

Hva bør grekerne da gjøre? De bør betale gjelden, ikke ta opp flere lån/be om flere redningspakker, de bør jobbe, drive verdiskapning, og redusere statens oppgaver til de legitime oppgavene – politi, rettsapparat, og det militære (på et rimelig nivå). De bør også redusere skattene (høye skatter fører alltid til skatteunndragelse), og de bør avvikle all offentlig virksomhet som innebærer å dele ut fordeler eller tjenester til folket; slike ordninger er ineffektive og skaper korrupsjon.

De bør også invitere utenlandske selskaper til å etablere seg og garantere selskapene meget lave skatter og et fravær av statlig innblanding – da vil grekere få jobb og inntekter, og arbeidsledigheten vil synke.

Antagelig vil ingenting av dette skje, og problemene i Hellas vil derfor bare bli verre og verre fremover.

Vegard Martinsen, Oslo