Boklov

Selv om Norges Lover er en meget tykk bok - ca 10 cm selv om den er trykt på meget tynt papir - og som derfor inneholder lover om alt mellom himmel og jord, finnes det ingen lov om bøker.

Enkelte mener at dette er en mangel og vil forsøke å rette på det; det er nå faktisk snakk om å innføre en egen boklov. Hvorfor mener noen at vi trenger en lov om bøker? Jo, hevdes det, det går ikke an at forfattere, forlag og bokhandler selger bøker på betingelser og til priser de selv velger, her må staten inn i bildet og legge restriksjoner på hva folk kan gjøre!

Dagbladet forteller at en ny utredning konkluderer med at vi bør få en boklov:

”Vil ha boklov med fastpris. Ny utredning fraråder bransjeavtale, og mener ebøker må behandles på lik linje med papirbøker.
”De analyser og studier vi har hatt tilgang til konkluderer gjennomgående med at boklover best ivaretar kulturpolitiske mål.»

Slik lyder den første konklusjonen i utredningen «Til bokas pris - Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa». Utrederne ”har undersøkt de litteraturpolitiske virkemidlene som benyttes i 15 andre europeiske land, hvorav 9 av disse har boklover med fastpris og seks har friprissystemer … .e-bøker må inngå i en slik boklov, og da ligger det implisitt at de skal ha samme lave momssats som vanlige bøker…

Dagens bokavtale gjelder bare mellom Den norske Bokhandlerforening og Den norske Forleggerforening. Regelverket sørger for at bøker ikke kan bli lagt ut for billigsalg før 1. mai året etter utgivelse, og har blitt brukt for å sikre norsk litteraturs bredde og kvalitet.

De aller fleste forlagene ønsker i dag en boklov som lovfester fastprisen” (sitat slutt).

En boklov vil altså sette rigide rammer for forfattere, forlag og bokhandlere, og vil føre til at bøker blir dyrere for den som bøkene er laget for, leseren.

Påskuddet for loven er at den skal ”sikre norsk litteraturs bredde og kvalitet”.

Så, for at en elite av selvutnevnte litteratureksperter skal få utgitt de bøker de foretrekker (men som kanskje ikke har så mange vanlige lesere) så skal vanlige folk betale enda mer for de bøkene de virkelig ønsker å kjøpe, og forlag og bokhandlere skal ikke kunne sette de priser de vil og selge på de betingelser de finner er best.

Vi i DLF er for full individuell frihet også her. Vi er imot at staten skal blande seg inn i kulturlivet, vi er imot at staten skal legge restriksjoner på noens frivillige handlinger, og vi er imot at staten skal subsidiere noen som oppfyller krav som staten setter, også hvis disse formuleres som ”kulturelt høyverdige” eller noe slikt.

Og bare for å ha sagt det så er vi imot alle avgifter på bøker.

Vi mener at forlag kan utgi bøker på de betingelser de måtte ønske; at bokhandler skal kunne selge på de betingelser de måtte ønske, inkludert å sette den pris de måtte ønske- Men selvsagt skal forlag eller forfatter kunne sette betingelser for salg, for eksempel ved å si at prisen på boken ikke skal settes ned før ett år etter at boken er utgitt.

Skal ikke staten da ha noen rolle? Nei, staten skal verken favorisere noen forfattere eller noen meninger eller noen forlag eller noen bokhandler eller noen lesere, heller ikke de lesere som bor i distriktene.

Statens eneste rolle skal her, som på alle andre fredelige områder, kun være å håndheve kontrakter.

Så DLF er imot den nye bokloven som helt sikkert kommer.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2012/02/20/kultur/litteratur/bok/20317622/

http://www.dagbladet.no/2012/02/17/kultur/litteratur/bok/boklov/bokbrans...