Konservative Cameron

Mange konservative politikere bruker iblant en retorikk som kan få enkelte velgere til å tro at de virkelig vil gå inn for å øke individuell frihet - ved å redusere skatter og avgifter, ved å privatisere, ved å deregulere, etc.

Men det blir som regel med praten; når de kommer i posisjon svikter de som regel alt de har sagt og fortsetter den samme politikken som andre sosialdemokrater har ført før dem, de fortsetter en politikk med flere reguleringer, med merkeverdige støtteordninger, med subsidier av ting de liker, osv.

Selv om det finnes et par unntak fra dette – Ronald Reagan og Margareth Thatcher - fører praktisk talt alle konservative politikere en slik politikk; i det siste har vi sett eksempler på dette i Merkel, Sarkozy, Bush, Reinfelt (i denne omgangen sparer vi deres norske meningsfeller).

La oss se litt på hva britiske David Cameron har gjort i sin tid i Downing Street no 10.

Han har forverret den økonomiske krisen ved å føre en økonomisk politikk som stiller Obamas mannskap Geithner og Bernanke i skyggen:

“Osborne's real plan [Osborne er finansminster i Camerons regjering] is a massive debt increase, bigger than Labour proposed, and as you'd expect this is doing precious little to help growth. …. The Chancellor now doesn’t even have a plan to balance the books. His budget plans run all the way to April 2017, and even then he proposes deficits. It’s by no means clear how Britain will cope with this debt, given the evaporating recovery — which looks pretty bad by international comparisons” (mer i linken gitt nedenfor)… .

Han har gått inn for en kolossal utbygging av alternativ energi, spesielt vindmøller, med det påskudd at man trenger energiproduksjon som ikke bidrar til den globale oppvarming som vi alle er blitt så mye plaget av de siste tiårene. Men slike vindmøller - eller vindturbiner – ikke bare de ødelegger ethvert landskap de blir plassert i, de er svært lite effektive. Derfor blir de i stor grad subsidiert, noe som har ført til at strømprisene i England er blitt svært høye. Og dette har igjen resultert i at folk sparer på oppvarmingen og at mange fryser i hjel:
”Frozen to death as fuel bills soar: Hypothermia cases among the elderly double in five years 1876 patients treated for hypothermia in 2010/11. Hypothermia death toll within 30 days up from 135 to 260”.

Videre godtar Cameron det alle meste av det som EU vedtar for å gjøre Europa om til en overnasjonal velferdsstat; han går inn for at kvinner skal kvoteres inn selskapers styrer, noe som er en overstyring av private selskapers rett til selv å bestemme hvem de vil ha i sine styrer; og han har ikke klart å få sendt ut Englands svar på mulla Krekar, Abu Qatada. Abu Qatada regnes dog som svært farlig, og han kan ikke sitte i fengsel fordi det er i strid med menneskerettighetene så han må derfor overvåkes kontinuerlig, og det er satt av en styrke på 60 politifolk som har som oppgave å overvåke ham.

Så konservative Camerons regime er akkurat like ille som enhver som kjenner de konservative hadde forestilt seg på forhånd. Derfor, ikke stem blått, stem lilla!
.
.
.
.
.
.

http://www.spectator.co.uk/coffeehouse/7649088/a-warning-for-osborne-and...

http://www.telegraph.co.uk/news/politics/david-cameron/9070550/David-Cam...

http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100103077/sir-reginald...

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2100232/Frozen-death-fuel-bills-...

http://www.politicus.org.uk/news/boris-johnson-abu-qatada-surveillance-r...