Gresset er grønnere på den andre siden. Eller…?

De fleste har vel fått med seg at Osama bin Laden har gitt følgende råd om karrierevalg til sine barn: ”Ikke bli terrorist som jeg, velg noe annet. Dra til Vesten, skaff dere en utdannelse og få et godt liv.”

Vi vil si at dette er et godt råd - hvis vi da ser bort fra to ting: kvaliteten på den utdannelsen som man vanligvis få i Vesten i dag, og de verdiene man blir lært i de fleste utdannelsesinstitusjonene i Vesten.

Dette siste - at man lærer dårlige verdier i Vesten i dag - ser vi hos en annen berømt manns barn. Oliver Stone er som kjent en venstreorientert, antifrihetlig og antikapitalistisk mangemillionær som i sine filmer og ellers i sitt virke har støttet opp om ulike konspirasjonsteorier og hyllet terrorister og tyranner som Castro og Chavez. Hans sønn, Sean Stone, har nylig besøkt Iran og konvertert til islam. Vi siterer fra ”Foreign Policy”:

“Oliver Stone's son converts to Islam in Iran”

AFP and Iranian news outlets are reporting this morning that Oscar-winning director Oliver Stone's son, Sean, converted to Shiism today during a ceremony in the central Iranian city of Isfahan, reciting the Islamic profession of faith and choosing the Muslim first name Ali. "The conversion to Islam is not abandoning Christianity or Judaism, which I was born with," the 27-year-old documentary filmmaker, whose father is half-Jewish and mother Christian, told AFP. "It means I have accepted Mohammad and other prophets”.

Earlier this month, the Iranian press reported that Sean attended a conference on "Hollywoodism and Cinema" in Tehran, which featured an address by Iranian President Mahmoud Ahmadinejad and focused on "Hollywood's behind-the-scenes policies and its destructive effects on family foundation," according to the Islamic Republic News Agency.

What's perhaps as interesting as the conversion, however, is the backstory. Last fall, Sean … traveled to Iran to work on a film about the mystic poet Rumi and to help "introduce Persian culture and civilization to the West," according to the Tehran Times. After his visit, he told The Wrap that Iran had a right to nuclear weapons and defended Ahmadinejad. "Iran is ruled by law," he explained. "People don't like Ahmadinejad, but that doesn't warrant a war or an uprising."

Oliver Stone -- who has courted controversy in the past by interviewing Cuba's Raúl Castro and Venezuela's Hugo Chávez for his 2009 documentary South of the Border -- has a more complicated relationship with Iran. Some Iranians were angered by Stone's 2004 biopic about Alexander the Great (the Tehran Times claims the film depicted "ancient Persians as idiots and buffoons"), and Iranian authorities have repeatedly rebuffed Stone's requests to make a documentary about Ahmadinejad. In 2007, Ahmadinejad's media advisor, Mehdi Kalhor, explained the decision by calling Stone "part of the Great Satan." Stone, in turn, issued a statement declaring that he wished "the Iranian people well, and only hope their experience with an inept, rigid ideologue president goes better than ours" (this was the Bush era).

In an explosive 2010 interview with London's Sunday Times, Stone softened his tone somewhat, noting that U.S. policy toward Iran was "horrible." Iran "isn't necessary the good guy," he conceded. "But we don't know the full story." Now, it seems, Iran is much more than that -- a spiritual destination for his son. We wonder if Stone will get permission for that Ahmadinejad documentary after all.” (sitat slutt).

Så, en terrorist oppfordrer sine barn til å leve produktivt og fredelig, og en mangemillionærsønn fra Hollywood konverterer til islam i Iran. De verdiene millionærsønnen fra Hollywood har lært fra sin far og fra sine professorer har ført til at han velger Iran fremfor USA og Vesten.

Litt om Iran i dag fra Aftenposten: ”Vantro skal henges. Iran endrer straffeloven og innfører obligatorisk dødsstraff for frafalne. Hittil har de vært ofre for dommerens skjønn. … - Utro kvinner kan også fortsatt dømmes til døden, det er bare ordet steining som er utelatt fra lovteksten.

Med tilføyelsen i landets straffelov kan regimet i Teheran langt enklere slå til mot religiøse minoriteter og konvertitter. Hittil har straffeutmålingen for folk som har forlatt islam, til en viss grad vært overlatt til skjønn og fortolkninger.

Det er imidlertid bare frafalne menn som obligatorisk skal straffes med dødsstraff. Kvinner som kjennes skyldig i å ha forlatt islam, skal idømmes livsvarig fengsel under harde vilkår. Dersom de velger å gi etter for presset og vender tilbake til islam, skal de løslates umiddelbart, heter det” (sitat slutt).

Hvorfor velger så mange så galt? Vårt syn er at dette er et resultat av de verder som dominerer i kulturen i dag.

Vi i DLF mener at dersom man skal få et godt samfunn med velfungerende mennesker så er det visse grunnleggene verdier som må være på plass:

Disse verdiene innebærer at det som betraktes som moralsk er at man må skaffe seg et godt liv ved eget arbeid, at man ikke må legge hovedvekten på et påstått liv etter døden, at man ikke har noen rett til å initiere tvang mot andre mennesker, at man må respektere andre menneskers fredelig valg, at man ikke har noen plikter overfor andre mennesker annet enn å la dem være i fred (man må allikevel ta seg av egne barn), etc.

Kun slike ideer – individualisme, rasjonalitet, rasjonelle egoisme, frihet, respekt for andre mennesker - ideer som står i sterk motsetning til dominerende ideer som kollektivisme og gruppetenkning, irrasjonalitet, selvoppofrelse, statsstyring og manglende respekt for andre mennesker – kan sette individer og derved samfunn i stand til å komme over på rett kurs og fra den svært destruktive kursen all land i Vesten følger i dag.

Kun med rasjonelle verdier av den typen vi nevnte over – individualisme, rasjonalitet, rasjonelle egoisme, frihet, respekt for andre mennesker - får man grønt gress der hvor man er og man får ikke noe ønske om å ta seg over til den andre siden.

.
.
.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2012/02/12/nyheter/osama_bin_laden/utenriks/al-q...

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Vantro-skal-henges-6762534.html#...

http://blog.foreignpolicy.com/posts/2012/02/14/oliver_stones_son_convert...