Svindel med støtteordninger

Gang på gang blir det avslørt juks med støtteordninger. Og alle typer mennesker er involvert: noen jobber svart mens de mottar trygd fordi de er arbeidsløse, noen mottar barnetrygd for barn de ikke har, noen jukser med innrapportering av opplysninger som skal være grunnlag for støtte. Også politikere på toppnivå kan være involvert i slikt: Toppolitikere fra Senterpartiet og Høyre står for retten etter mistanke om at de har jukset til seg større pensjoner enn de har hatt krav på. Men spesielt ille er det når politiske partier lurer til seg støtte de ikke har krav på.

Det er ikke mange årene siden partipolitiske ungdomsorganisasjoner som AUF og FpU ble avslørt for å ha svindlet til seg støtte de ikke hadde krav på; i AUFs tilfelle måtte til og med en av lederne gå i fengsel etter å ha blitt dømt for grovt bedrageri.

Men slike ting foregår fortsatt. Nå er der SV som muligens har lurt til seg penger de ikke har hatt krav på. (NB dette er en sak som ikke er ferdig etterforsket, og det kan også hende at det ikke er foregått noe kriminelt; vi baserer oss kun på det som avisene har skrevet pr i dag.)

Vi siterer fra Dagbladet, som ”i januar fortalte hvordan SV-kronprins Audun Lysbakken bevilget 154 000 kroner til sin egen ungdomsorganisasjon i en lukket prosess. Lysbakken har overfor Stortinget siden beklaget prosessen”.

Men nå er det kommet nye avsløringer: ”E-poster avslører: Diskuterte tåkelegging av SV-forbindelse.

To e-poster til en SV-topp avslører at formålet med å starte Jenteforsvaret var å kunne søke om penger. Det ble også foreslått å bytte ut instruktører for å dekke over SV/SU-tilknytningen. …

Ingen andre enn Jenteforsvaret og Landsforeningen for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (LLH) i Sør-Trøndelag ble informert om at det var mulig å søke. Begge søkte og begge fikk penger. Til sammen en halv million kroner til selvforsvarskurs for unge jenter.

Samtidig som departementet behandlet søknaden ble Jenteforsvaret skilt ut og registrert som en egen organisasjon. Likevel har alle styremedlemmene i Jenteforsvaret tillitsverv i SU eller i SV.

En e-post Dagbladet har fått tilgang til tyder på at selve formålet med å skille Jenteforsvaret ut fra SU var å kunne søke om offentlige penger. SU har i en årrekke drevet med selvforsvarskurs i egen regi.

Liv-Tone Ruud er både leder i Jenteforsvaret og sentralstyremedlem i SU. I en e-post, datert 28. august 2011, til Lysbakkens statssekretær og tidligere SU-leder Kirsti Bergstø, skriver hun:

«Vi i SU er i gang med å starte en egen organisasjon for feministisk selvforsvar, "Jenteforsvaret", slik at det er lettere å søke på prosjektet. Har du tips til hva en slik søknad bør inneholde?»

E-posten ble ikke journalført i departementet. …

En annen e-post tyder på at SU-jentene tydelig så at de nære forbindelsene mellom SU, SV og Jenteforsvaret kunne bli et problem. 11. desember skriver tidligere SU-leder Mali Steiro Tronsmoen til statssekretær Kirsti Bergstø (SV) og ber om råd.

«Bør noen andre enn jeg og Lene komme for å holde kurset, ettersom alle kjenner oss som SV/SU-ere, eller synes dere ikke det spiller noen rolle?», skriver hun.

Heller ikke denne e-posten ble journalført….” (sitat slutt).
For å oppsummere: SU endrer en organisasjonsform med det formål å kunne søke om statsstøtte, den potten som den nyopprettede organisasjonen skal få en del i blir nesten holdt hemmelig – kun noen få blir informert om at det er mulig å søke støtte, man forsøker å tåkelegge prosessen, og e-poster hvor dette diskuteres blir ikke journalført.

Man kan diskutere om dette er svindel eller korrupsjon eller noe annet, men at det er et forsøk på å tilpasse seg en støtteordning for å kunne få ut penger fra det offentlige er vel opplagt.

Hva kan man gjøre for at slike problemer skal opphøre?
DLF er imot alle statlige støtteordninger, fordi:

1) Slike ordninger tar penger fra skattebetalerne, og dette er galt. DLF mener at alle har rett til å beholde de pengene de tjener, og det er galt av staten å ta 70 % eller 20 % eller 5 % av det folk tjener for å dele ut til de grupper som politikerne favoriserer.

2) Støtteordninger sender feil signaler. Slike ordninger sier at man kan få penger ikke ved å produsere noe som andre er villige til å kjøpe, men ved å oppfylle kriterier som politikerne har vedtatt. Disse signalene sier at man har rett til å leve på andres bekostning uten å bidra selv. Dette er svært skadelig.

3) Støtteordninger åpner for juks og svindel: ved å rapportere at man oppfyller kriteriene kan man lure til seg penger man ifølge ordningen ikke har krav på. De stadig forekommende tilfellene av juks illustrerer dette.

4) Pga omfattende juks iverksettes det stadig mer omfattende og ressurskrevende kontrollordninger, og disse er totalt uproduktive; mye arbeid går da med til noe som ikke er verdiskapende i det hele tatt.

DLF er imot alle statlige støtteordninger. Men siden enhver bør ha rett til å disponere sin inntekt så åpner dette for private støtteordninger. Slike private ordninger innebærer at enhver med sine egne penger kan bidra så mye man vil til å støtte hvilke ordninger og tiltak og grupper man måtte ønske.

Slike ordninger vil være mer effektive og mer nyttige enn dagens statlige ordninger, og de vil ikke være utsatt for så mye svindel som de offentlige ordningene er.
.
.
.
.
.
.

http://www.dagbladet.no/2012/02/13/nyheter/selvforsvar/sv/su/politikk/20...