Turbankledte politifolk?

”Varsler sak mot turbanforbud i politiet” leser vi på Dagsavisens forside i dag, og videre fra avisen: ”Sikhenes største trossamfunn i Norge saksøker Justisdepartementet for diskriminering og brudd på menneskerettighetene hvis forbudet mot bruk av turban i politiet opprettholdes.

Advokatfirmaet Hjort har på vegne av sikhmenigheten Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji sendt prosessvarsel til Justisdepartementet, og gjør det der klart at søksmål vil bli reist for å få prøvd lovligheten av forbudet hvis departementet nå ikke snur og tillater bruk av turban som en del av politiuniformen. Dermed er det svært betente spørsmålet om en liberalisering av politiets uniformsreglement igjen brennaktuelt.”

DLF er imot at statens uniformer – som benyttes i politiet, av dommere, og i det militære - skal suppleres med symboler som demonstrerer personlige oppfatninger til den som bærer uniformen. Når man er på jobb som uniformert politi eller dommer eller offiser/soldat så representerer man staten, og det man skal gjøre og signalisere er da at man ene og alene skal opprettholde lovens regler slik de er nedfelt i lovverket.

Uniformen skal vise at det er denne oppgave man har. Uniformen viser at de som bærer den skal se til at lovens bestemmelser følges.

Dette skal være uavhengig av de personlige meningene som personen som bærer uniformen har. Å da tillate at en uniform suppleres med symboler som viser en personlig overbevisning blir da helt feil.

Man bør også være klar over at ordet ”uniform” betyr ”lik”. Poenget med uniform er at alle som bærer den skal være likt kledt – fordi uniformen fungerer som en identifikasjon som skal vise hvilken oppgave personen som bærer den har. Om sikher tillates å bruke turban til uniformen, om muslimer tillates å bruke niaqb eller hijab til uniformen ,om jøder tillates å bruke kippa til uniformen så blir det også sendt blandede signaler – en politimann med turban/hiab/kippa er ikke bare en som representerer loven og skal håndheve denne, han er også en person som gir uttrykk for meninger som kommer i tilegg til de normer han skal håndheve, og dette gir et uklart bilde til de som politimannen skal forholde seg til når han er på oppdrag.

Statens representanter skal (når de er på jobb) klart og tydelig signalisere at de er til for å håndheve loven,.og i alle andre spørsmål skal de tie. Det vil de ikke gjøre dersom de får anledning til å bære religiøse eller politiske symboler som en del av uniformen.

Dersom en person må bruke et slikt symbol som en del av sin påkledning så får han da la være å bli politi/dommer/soldat. En sikh sier ifølge Dagsavisen at ”- Det føltes krenkende å ikke kunne velge en yrkeskarriere i politiet fordi jeg bærer turban. Politiets uniformsreglement og Justisdepartementets tolkning av det fører til at vi utestenges fra å kunne delta i samfunnet på lik linje som alle andre. Å bruke turban er en viktig del av vår identitet”.

Vi vil si til dette at det bli feil å si han ”utestenges fra å kunne delta i samfunnet”, det som skjer er at han har valgt å ha en bestemt religiøs overbevisning, en overbevisning som medfører forpliktelser som innebærer at han ikke vil kunne oppfylle de krav som han må oppfylle for å bli politi.

DLF sier derfor Nei til at turban, hijab , kippa, etc. skal bli en del av statens uniformer. (Og for å unngå misforståelser så la oss si at dette ikke gjelder private firmaers uniformer, og det gjelder ikke den del av staten som driver med ting som burde ha vært drevet privat. Et firma som benytter uniform for sine ansatte - McDonalds, Frelsesarmeen, IKEA, Sporveien, NSB, kirken, - etc. kan gjøre akkurat som de vil mht å tillate sine ansatte å supplere uniformen med personlige elementer.)
.
.
.
.
.
.

http://www.dagsavisen.no/samfunn/varsler-sak-mot-turbanforbud-i-politiet/