Kreasjonisme i naturfagtimen?

Vi tar utgangpunkt i følgende historie: En ung mann ble nylig ansatt som lærer i bla. naturfag ved en skole i Oslo. Kort etter ansettelsen fikk han en telefon fra rektor med noen spørsmål; rektor hadde googlet navnet til den nye læreren og funnet ut at han i en rekke nettdebatter hadde skrevet at han ikke støttet evolusjonsteorien; han var tilhenger av noe som kalles ”intelligent design”, dvs. kreasjonisme. Rektor mente at derfor var denne læreren muligens ikke kvalifisert til å undervise i naturfag. Det ble noe diskusjon, og læreren fikk jobben allikevel. (Hele historien er gjengitt i kronikken vi linker til nedenfor.)

Denne saken illustrerer problemene ved å ha en offentlig skole: i hvilken grad skal en offentlig skole legge føringer på det som lærerne underviser ved skolen?

La oss si hva DLF mener om dette. For det første: Skolene bør være private. Da er det opp til eieren av en skole å bestemme hva som skal undervises ved denne skolen. Alle barn i et samfunn må (enten i en skole eller hjemme) lære å lese og skrive og regne, men utover dette bør hva barn blir lært være opp til foreldrenes valg. I et fritt samfunn vil det dukke opp skoler som gir tilbud foreldrene foretrekker, og i et slikt samfunn kan det derfor være skoler som underviser kreasjonisme i naturfagtimene. Det er ikke en statlig oppgave å regulere skolens innhold (bortsett fra å passe på at barn får en viss basiskompetanse i de grunnleggende fagene nevnt over).

For det annet: Hva bør man gjøre i dagens offentlig skole? (Dette er et sekundært standpunkt; men politikere må iblant støtte slike når deres primære forslaget er nedstemt.)

Vårt syn er som følger: kreasjonisme/intelligent design er ikke videnskap. Kreasjonisme er et forsøk på å fremstille en overtro – at verden ble skapt av en gud - i en videnskapelig språkdrakt. Å støtte kreasjonisme innebærer at man ikke godtar eller forstår elementær videnskapelig metode.

Derfor, å plassere en person som støtter en slik forestilling til å undervise barn i videnskap – naturfag - blir feil. En skole bør ikke i et viktig fag benytte en lærer som ikke godtar grunnlaget for faget.
Det som er viktigste ved alle fag er ikke dets innhold, det som er viktigst er den metode som benyttes for å komme frem til teoriene og konklusjonene i faget.

Den videnskapelige , rasjonelle, metode består i observasjon av virkeligheten, logisk analyse av det som er observert, og at man så bygger opp teorier og systemer i samsvar med det som er observert og logisk utledet. Hele tiden må alle ens konklusjoner og teorier testes opp mot virkeligheten, og videre må alle nye standpunkter integreres motsigelsesfritt med den kunnskap man har fra tidligere.

Evolusjonsteorien er en slik videnskaplig teori, og den er bekreftet i så stor grad med alle typer forskning som er kommet etter Darwin at det ikke finnes noe videnskapelig grunnlag for ikke å støtte denne teorien.

(Grunnen til at teorier som kreasjonisme har vokst frem i det siste og blir forsvart av mennesker med utdannelse er at rasjonelle ideer har stått svakt innen filosofi de siste hundreårene, og at irrasjonelle metoder forfektet av filosofer som Popper, Kuhn og Feyerabend m.fl. derfor har møtt liten motstand.)

Vi mener derfor at den riktige beslutningen vil være å ikke ansette denne personen til å undervise i naturfag i den offentlige skolen. Det blir galt å sette en lærer som ikke deler den videnskapelige metode til å undervise i videnskap.

.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Toleranse-og-vitenskapeligh...