Patetiske FN

Som kjent er det uro i Syria. Det pågår et opprør mot diktaturet til Baššār al-ʾAsad, og pressen forteller at flere tusen mennesker er drept, stort sett massakrert av styrkene til president Baššār al-ʾAsad.

Dette er svært ille. For å håndtere slike situasjoner og for å gripe inn og beskytte sivile har det som kaller seg verdenssamfunnet etablert en organisasjon som har som formål å ta seg av slike tilfeller. Denne organisasjonen, for de som ikke vet det, er De Forente Nasjoner, FN.

I denne organisasjonen sitter alle verdens land på like fot, men de landene som var sterkest da FN ble etablert rett etter annen verdenskrig fikk en spesiell makt, de fikk vetorett i alle viktige avstemninger. (Historien er noe komplisert her, men siden dette er irrelevant for vårt hovedpoeng lar vi det ligge.)

Hvis FN hadde virket tråd med intensjonen ville FN ha sendt såkalte fredsbevarende styrker til Syria, og det ville blitt opprettet ro og orden slik at sivile ikke risikerte å bli drept i hopetall.

Men hva er det FN har planlagt å gjøre i denne forferdelige situasjonen? De arabiske land har laget en fredsplan for Syria, og i forrige uke kom denne opp til avstemning i FN. Det var kjent at land som Russland og Kina var kritiske i til resolusjonen, og det ble nedlagt stort aktivitet fra sentrale land om å få disse to landene til å støtte resolusjonen, noe som i hovedsak ble gjort ved å vanne ut teksten i resolusjonsforslaget. Men i helgen ble det klart: Russland og Kina la ned veto mot resolusjonen. Dette betyr at det ikke kommer noen uttalelse fra FN om at det tas avstand fra det som regimet gjør i Syria.

Det kommer altså ingen resolusjon fra FN. Er det noe som mangler her? Ville en resolusjon hatt noen betydning for det som skjer i Syria? Ville Syrias diktator brydd seg om en slik resolusjon? Nei. Det som ville ha hatt noen betydning var om det ble sendt fresbevarende styrker til Syria. Men å sende inn styrker har ikke vært noe tema, det eneste forslag som har vært på bordet er kun en resolusjon.

La oss kort nevne at det er storpolitiske forhold involvert her: USA har støttet de opposisjonelle med penger, mens Iran støtter regimet og president Baššār al-ʾAsad.

Så, den organisasjonen som ble opprettet for å gripe innen i denne type konflikter gjør ikke noe av det den burde gjøre for å beskytte sivile – den klarer ikke engang å vedta en resolusjon som innebærer at man tar avstand fra et regime som massakrerer opposisjonelle demonstranter.

Dette illustrer bare for n-te gang hvor patetisk og tannløst og verdiløst FN er.

(La oss kort tilføye et kompliserende element. Opprinnelig skulle FN løsne konflikter mellom land, FN skulle ikke blande seg inn i konflikter innenfor et land. Konflikten i Syria er innenfor et land. Men dette viser jo bare i enda større grad hvor patetisk FNer: dersom styrker fra land A dreper innbyggere i land B så innebærer FNs oppgave at FN skal gripe inn, men dersom styrker fra land A dreper innbyggere i land A så er det utenfor FNs mandat.)

FN har gang på gang vist at den er i ferd med å lide samme skjebne som Folkeforbundet. DLFs syn er at siviliserte land bør trekke seg ut av FN.

.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10077744