Demokratiet

Det er ikke så greit med demokratiet. I utgangspunktet går det ut på at folket skal velge de som skal styre. Alle de store partiene er for demokrati. Eller de sier at de er for demokrati.

La oss først se på et par aktuelle saker som viser at det muligens er en viss forskjell på hva de i de store partiene sier og hva de egentlig mener:

Ved aktiv kumulering på Aps lister ved høstens valg i Oslo ble resultatet at et flertall i Aps nye bystyregruppe har innvandrerbakgrunn. Denne kumuleringsaksjonen skjedde i fullt samsvar med gjeldende regler, men førte til at partiledelsen reagerer. Vi siterer fra en omtale av saken i DT:

”Elleve av 20 representanter har utenlandsk bakgrunn. Resultatet har opprørt deler av Oslo Ap som mener bystyregruppen ikke er representativ. Blant annet vises det til at den eneste Ap-representanten fra Oslo vest er gruppeleder Libe Rieber-Mohn.

Partiapparatet går nå inn for å endre valgloven. De mener at partiets organer bør bestemme de 15 øverste navnene på listen – mot ti i dag, ifølge VG. Oslo Ap har nå satt ned en gruppe som skal se på valgloven. Jan Bøhler, leder i Oslo Ap, sier saken vil bli tatt opp på Aps landsmøte i 2013.”

En annen sak som illustrerer det samme prinsippet: Noen toppolitikere er misfornøyde med den kjønnsfordeling som velgerne velger, og vil gjøre noe med det. Vi siterer fra TV2.no:

”Etter at valgoppgjøret er endelig godkjent viser tallene at [kun] 38 prosent av de innvalgte lokalpolitikerne er kvinner. ...

Kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) vurderer å pålegge partiene å ha annenhver mann og kvinne på valglistene”

Så når en statsråd og ledelsen i et parti ikke er fornøyd med valgresultatet, et resultat som er kommet frem i fullt samsvar med gjeldende og demokratisk vedtatte regler, så går de inn for å endre valgloven.

Dette et uttrykk for akkurat den samme holdning som man har hørt i uttrykk som fortvilte politikere uttaler etter dårlige valg: ”Vi bør velge oss et nytt folk”.

Men det er dette som er demokrati: folket bestemmer! Er man tilhenger av demokrati må man ikke bare rette seg etter og akseptere det som valgresultater sier, man må også erkjenne at det er rett og riktig. Å ville endre valgloven bare fordi man er misfornøyd med valgresultatet er ikke bare udemokratisk, det er også uttrykk for at den støtte man gir til demokratiet ikke er reell, dvs. at den politiske elite – i direkte strid med hva de sier - egentlig ikke er tilhenger av demokrati, men at de bare sier at de er for demokrati for å gi inntrykk av at den makt de sitter på og benytter skal se ut som om den er legitim. Egentlig vil de (vi påstår dog ikke at alle er slik, selvsagt, men disse to sakene viser at det gjelder ledelsen i landets største parti og en statsråd) helst styre selv uten innblanding fra folket, men siden dette er et standpunkt som ikke er salgbart sier de at er for demokrati uten egentlig å mene det.

Mao. å ville forandre på valgloven fordi man ikke liker valgresultatet er udemokratisk, og når personer som sier at de er tilhengere av demokrati ønsker noe slikt så er dette uttrykk for rent hykleri.

Men også her har DLF et annet syn enn det som er vanlig. DLF innser at demokrati betyr flertallet styrer, og at i et demokrati har folket ved flertallsvedtak rett til å ta avgjørende beslutninger i enhver sak. I et demokrati vil det da alltid være slik at flertallet kan bestemme i alle saker. Det er derfor under denne styreformen ingen rom igjen for selvbestemmelse for den enkelte, og demokrati er derfor ikke i samsvar med individuell frihet; demokrati er altså ikke noe annet enn flertallsdiktatur.

DLF er forindividuell frihet, og dette innebærer at ethvert individ skal ha full rett til å bestemme over sin kropp, sin eiendom og sin inntekt, dog slik at det ikke krenker andres tilsvarende rett (dvs. så lange det ikke initierer tvang mot andre mennesker).

Demokrati er en frihetsfiendtlig og respektløs styreform som i praksis benyttes av den politiske elite som påskudd for å samle makt i egne hender.

Og igjen er det kun DLF som full og helt og konsekvent står for et alternativ.

(La oss for å forhindre misforståelser avslutningsvis si følgende: DLF vil at president og nasjonalforsamling skal velges på demokratisk vis, dvs. ved flertallsvedtak/proporsjonal fordeling (og dette er altså noe annet enn styreformen ”demokrati”), og vi vil alltid følge de demokratisk vedtatte lover og regler som gjelder.)

.
.
.
.
.
.

http://dt.no/nyheter/ap-vil-hindre-valgkupp-fra-innvandrere-1.6669173

http://politisk.tv2.no/nyheter/navarsete-vurderer-tvangskvotering/