Med nisselua på hodet. Eller med skjegget i postkassa?

De fleste kjenner vel saken godt nå: ved en skole i Drammen ble elevene nektet å ha på nisselue ved en julemarkering, og forbudet skyldtes at skolens ledelse ikke ville støte visse minoritetselever, elever som ikke feirer jul slik det er vanlig i Norge.

Mange kommentatorer, bloggere og politikere tok da for gitt at dette var enda et tilfelle av ettergivenhet overfor muslimer, og kommenterte enda en gang at de fremmedkulturelle måtte innrette seg etter norske skikker.

Så viste det seg de som skolens ledelse ikke ville krenke var en gruppe kristne elever. Dette var elever som ikke feirer jul; julen er som kjent opprinnelig ikke en kristen, men en hedensk høytid, og nissen har ingen ting med kristendommen å gjøre. Wikipedia: ”Julenissen stammer fra den før-kristne fedredyrkelse som ble forbudt etter kristningen på 1000-tallet”.

At de kristne, i et utspekulert maktspill, har klart å overta julen og å gjøre den opprinnelige hedenske feiringen inkludert og nissen om til et slags kristne symboler, forandrer ikke på dette. Wikipedia: ”[Jule-]tradisjonens folkelige markering fortsatte likevel [etter forbudet], og på 1200-tallet ble [nissen] adoptert av kirken og knyttet til legendene om den kristne helgenen St. Nikolas”.

Mange har frydet seg over avsløringen om at forbudet ikke viste ettergivenhet overfor muslimer, det var ettergivenhet overfor en liten kristen gruppering. (De fleste kristne har som kjent ingen problemer med å feire julen med full utnyttelse av de opprinnelig hedenske symbolene, men noen av de som tar kristendommen på alvor vil ikke være med på dette; de mener muliges at å feire jul med nisse og juletre og gaver og overflod er å spille med falske kort.)

Vi skal dog ta en litt annen vinkling: hvorfor skal man vise ettergivenhet? Hvorfor er det slik at dersom noen muligens ikke liker det vi gjør så skal vi slutte å gjøre det? Hvorfor er det slik at dersom noen ikke liker at vi bruker nisselue så skal vi slutte å bruke den?

Ja, noen kan bli krenket, men hvis de blir krenket dersom vi bruker et plagg så er det ikke slik at vi bør slutte å bruke dette plagget, det som bør skje er at de som føler seg krenket bør gå i seg selv og erkjenne at dette ikke er noe god grunn til å bli krenket, og at det i hvert fall ikke er noen god grunn til å be andre om å endre sin oppførsel! Man må finne seg i og akseptere at andre mennesker har andre verdier enn de en selv har, og at man må respektere alle menneskers rett til å ha de verdier og vaner og skikker de måtte ha (så lenge alt skjer fredelig).

Ja, noen blir krenket av at noen bruker nisslue. Ja, noen blir krenket av filmen ”Life of Brian”. Ja, noen blir krenket av at damer kler av seg for betaling. Ja, noe blir krenket av blasfemiske handlinger. Ja, noen blir krenket av karikaturtegninger av Muhammed.

Men dette er noe man må finne seg i et fritt samfunn. Forskjellige mennesker har forskjellige verdier, og det må man finne seg i. Andre kan like eller ikke like det man gjør og mener, slik er det bare.

Hvis vi skal se mer grunnleggende på det så er denne forskjellen – ettergivelse eller ikke - utslag av to ulike etiske grunnholdninger. Den ene er altruismen, som sier at det som er etisk høyverdig er å gi avkall på egne verdier til fordel for andre. Den andre er egoismen, som sier at det som er etisk høyverdig er å handle slik at man selv virkelig tjener på det på lang sikt.

Den ettergivenheten som nisseluesaken illustrerer er selvsagt et resultat av altruismen. Det syn at man ikke skal vise ettergivenhet er da naturlig nok en implikasjon av egoisme.

DLF mener at man ikke skal vise ettergivenhet, at man skal stå for sine verdier (så lenge de er fredelige, dvs. ikke innebærer initiering av tvang). Ang. å krenke andre (på ikke-voldelige måter) så mener vi at man har all rett til dette. Og de som blir krenket av andres fredelige ytringer og handlinger og ikke klarer å akseptere og tolerere dette må bare isolere seg selv ved å bli eremitt eller noe sånt.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10040887
.
http://dt.no/nyheter/frykter-for-byens-omdomme-etter-nisselue-saken-1.66...

http://dt.no/nyheter/isaksen-kommunikasjonssvikt-1.6664942