Tilfeldigheter, systemsvikt, eller …?

”- Politiet tar ikke rømningsfaren på alvor i voldtektssaker” leser vi på NRK.no, og artikkelen forteller bla. følgende: ”Flere voldtektssiktede bør varetektsfengsles for å hindre at de rømmer til utlandet, krever bistandsadvokat. Det gjøres i altfor liten grad i dag, og jeg mener politiet bør bruke mer ressurser på å begjære varetektsfengsling i voldtektssaker, sier bistandsadvokat Trine Rjukan.

Tidligere i dag fortalte NRK.no at 19 personer som er sikta eller dømt for seksuelle overgrep i Norge er etterlyst internasjonalt.”

En konkret sak: ”…«Oda», en Oslo-kvinne i slutten av 20-årene, anmeldte en 33 år gammel iraker for voldtekt i fjor sommer. Mannen nektet straffskyld, og han ble aldri begjært varetektsfengslet. Da DNA-prøver knyttet ham til tre henlagte voldtektssaker fra 2007 var det for sent – siktede hadde rømt landet og reist tilbake til Irak.”

En annen sak: ”…Politiet mener de står overfor en serievoldtektsmann som står bak flere grove overgrep i hovedstaden. Han er siktet i seks voldtektssaker, men har rømt til hjemlandet Irak. Bistandsadvokat Rjukan er svært kritisk til politiets innsats i denne saken, og mener den illustrerer at politiet altfor sjeldent ber retten fengsle menn som er sikta for voldtekt.

– Når det gjelder utenlandske statsborgere mener jeg at det per definisjon foreligger rømningsfare, sier hun.

Hun sier til NRK.no at påtalemyndigheten bør være svært bekymret over at 19 antatte seksualforbrytere har unndratt seg straffeforfølgelse.”

Altså: det som skjer er at en mann blir anmeldt for voldtekt. Og så skjer det ikke mer på en god stund, spesielt er det slik at den anmeldte får bevege seg fritt omkring. Når så saken endelig skal behandles videre i rettssystemet er den mistenkte forsvunnet.

Dette skjer altså i tilfeller hvor den mistenkte ikke er satt i varetekt. Bistandsadvokaten sier i artikkelen følgende: ”Bistandsadvokat Rjukan er svært kritisk til politiets innsats i denne saken, og mener den illustrerer at politiet altfor sjeldent ber retten fengsle menn som er sikta for voldtekt.

– Når det gjelder utenlandske statsborgere mener jeg at det per definisjon foreligger rømningsfare, sier hun.

Hun sier til NRK.no at påtalemyndigheten bør være svært bekymret over at 19 antatte seksualforbrytere har unndratt seg straffeforfølgelse.

– Det er jo bekymringsfullt hvis folk stikker fra landet, hvis det skjer fordi politiet ikke har begjært varetektsfengsling, sier statsadvokat Marit Helene Evjemo”.

Og politiet svarer: ”- Politiadvokatene må vurdere om lovverket: Om det er grunnlag bevisforspillelsesfare, unndragelsesfare eller gjentakelsesfare sett opp mot den handlingen som er begått, sier hun.

– Men er det ikke naturlig å tenke seg at en utenlandsk statsborger kommer til å stikke fra Norge dersom han blir sikta i en alvorlig straffesak?

– Det vil alltids kunne vurderes en unndragelsesfare knyttet til mange typer forbrytelser og personer, men loven krever at det er grunn til å frykte at han eller hun da vil unndra seg straffeforfølging, svarer Rohde.”

Ja, politiet må forholde seg til lovverket og praktisere dette. Det er heller ikke politiets oppgave å brukes media til å forslå endringer i gjeldende lovverk.

Å gå inn for endinger er politikernes opphave. Innspill kan komme fra publikum og media, selvsagt, men det er politikerne som i Stortinget må forslå endringer.

Det burde være helt klart fra artikkelen på nrk.no at myndighetene ar alt for ettergivende og imøtekommende overfor kriminelle. Artikkelen handler om en spesiell og svært alvorlig forbrytelse, voldtekt, men det samme prinsippet gjelder all kriminalitet (unntatt ulike varianter av skatteunndragelse): gjeldende lover og regler er svært ettergivende overfor kriminelle.

DLFs syn at dersom en person blir anmeldt for en alvorlig voldelig handling, og det er skjellig grunn til mistanke, bør vedkommende settes i varetekt umiddelbart. Videre bør etterforskningen foregå raskt, slik at varetektsperioden ikke blir lang. For å få dette til må lovverket endres, og politiet må fokusere sine ressurser om reell kriminalitet.

Ingen andre partier er villige til å ta dette opp i Stortinget, men vi lover at når DLF er på Stortinget er dette noe av det aller første vi vil opp.

Det som nå skjer - at voldelige kriminelle går fritt omkring og unndrar seg straffeforfølgelse - er ikke tilfeldigheter, det er resultat av hvordan dagens system er. Det er da heller ikke systemsvikt, men det er et svik overfor alle lovlydige borgere og spesielt er det et svik overfor alle som er blitt rammet av reell kriminalitet.

DLF vil som eneste parti foreta fundamentale endringer i dette systemet. Vi mener at personer som mistenkes for reell kriminalitet raskt skal stilles for retten, og dersom de finnes skyldige så skal de straffes strengt. Spesielt gjelder dette voldelig kriminalitet.

DLF mener at å beskytte borgerne mot kriminalitet er en av de meget få legitime oppgavene som det offentlige har, og den oppgaven bør det offentlige ta på alvor, noe som ikke skjer i dag.
.
.
.
.
.

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7898970