Religioner og politikk

”Krav om at kvinner og menn skal holdes adskilt på offentlige steder, setter sinnene i kok blant sekulære israelere” forteller Aftenposten sist tirsdag 29/11.

Videre: ”De ultraortodokse jødene har strenge sosiale skiller for hvordan de kler seg, og hvordan menn og kvinner oppfører sg mot hverandre … Det[te] har i årevis skapt konflikt med de sekulære. De ultraortodokse har gjentatte ganger angrepet busser og biler som har kjørt på sabbaten og gått til angrep på åpne butikker. …”.

Det er dessverre slik at mange religiøse mener at de har rett til tvinge andre til å følge deres religiøse leveregler. Med Toraen – eller Bibelen eller Koranen – i hånd går diverse religiøse grupper til angrep på ulike typer syndere: jøder går til angrep på folk som kjører bil på sabbataten eller holder sin butikk åpen på helligdagen, kristne går til angrep på leger som utfører abort, muslimer går til angrep på karikaturtegnere og aviser som publiserer dem, osv.

NB vi sier ikke at alle religiøse oppfører seg slik, de fleste kristne og de fleste jøder og de fleste muslimer ønsker ikke å tvinge sine egne leveregler på andre, og disse har ingen problemer med å akseptere at andre mennesker vil følge sine egne - og ikke de religiøse - etiske regler og prinsipper.

Selv om de fleste religiøse har en ”la andre være i fred”-holdning og ikke vil blande seg opp i hvordan andre mennesker lever sine liv, så er det et faktum at begrunnelsen for den type aktiviteter og krenkelser nevnt over er å finne i religionens hellige skrifter. Og jo større religionen er, dvs. jo flere tilhengere den har, jo flere vil det være som følger en bokstavtro tolkning av religionen.

Selv om vi i DLF er for full religionsfrihet kan vi ikke annet enn konstatere at religioner har en negativ innflydelse både på de individer som følger den, og på samfunn hvor en religion dominerer.

Religioner forfekter fundamentalt sett irrasjonalitet, selvoppofrelse og ufrihet, og dette er ikke ideer som kan danne grunnlag for et fritt, velstående, harmonisk og fremskrittvennlig samfunn.

Igjen, DLF er for full religionsfrihet: vi mener at alle har rett til å ha den religion de måtte lande på, og de har all rett til å praktisere den akkurat slik de måtte ønske så lenge det skjer fredelig. Mao. religionsfriheten innbærer ikke at man med en hellig skrift i hånden skal kunne tvinge andre mennesker til å oppføre seg på bestemte måter.

Ang. den type kriminalitet som er nevnt innledningsvis så vil vi at den skal straffes strengt; DLF mener at alle har rett til frihet, og dette innebærer ikke bare religionsfrihet, det innebærer også retten til å kjøre bil på hvilke dager man vil, det inkluderer retten til å holde sin butikk åpen når man vil, det inkluderer retten til å publisere de vitsetegninger man ønsker og de inkluderer retten til å få utført abort.

DLF står fast på individets rett til full frihet, DLF vil derfor fjerne fra staten (altså fra staten, ikke fra samfunnet) alle religiøse innslag – bla. vil vi avskaffe statskirken, vi vil avskaffe kravet om at en viss andel av regjeringsmedlemmene må ha en bestemt tro, osv.

Mer om dette kan man finne i vårt program.