Climategate, del 2

Det er iverksatt en rekke tiltak med det formål å «redde klimaet» og å hindre eller motvirke en «global oppvarming» evt. «klimaendringer».

Disse tiltakene – reduksjon av utslipp av CO2 i land som Norge, stopp i bruk av «gamledags» kraft som kullkraft – og innføring av såkalt «fornybar energi» som vindkraft, har tre viktige kjennetegn: De har ingen virkning på klimaet, de vil føre til en lavere velstand, og de er videnskapelig sett ubegrunnet.

Vi skal bare kort henvise til begrunnelser for de to første, vi skal gjengi litt mer om det siste poenget:

«Fire nye kullkraftverk hver uke. India og Kinas enorme satsing på kull gjør at vestlige utslippskutt betyr lite for verdens samlede CO2-utslipp» (Aftenpostens forside 24/11).

«Hydro-sjefen advarer regjeringen mot å kreve for store klimakutt på hjemmebane. Da flyttes bare aluminumproduksjonen til Kina der CO2-utslippene er ti ganger høyere enn i Norge, advarer Norsk Hydro ...» (Dagsrevyen 26/11), noe som vil føre til at Norge mister arbeidsplasser.

Men hovedpunktet - at påstandene om at menneskeskapte klimaendringer er videnskapelig sett ubegrunnede – skal vi si litt mer om.

For et par år siden skjedde «Climategate», som besto i at et stort antall e-mailer mellom universitetsansatte personer som hevdet at menneskeskapte klimaendringer lekket ut til almenheten, og de avslørte at disse universitetsansatte ikke benyttet vanlig videnskapelig metode i sine undersøkelser: de hadde konklusjonen på forhånd og tilpasset teorier og valgte ut fakta som skulle passe med konklusjonen, og i mange tilfeller oppførte de seg helt annerledes enn videnskapsmenn bør (bla. nektet de å dele sine grunndata med forskere som hadde andre synspunkter enn de selv hadde, og de boikottet forskere og tidsskrifter som hadde andre konklusjoner enn de de selv hadde).

Nå er det skjedd en ny lekkasje av slike e-mailer. Vi siterer fra en artikkel om dette i Forbes med overskriften: «Climategate 2.0: New E-Mails Rock The Global Warming Debate». Artikkelen oppsummerer mailene slik:

«Three themes are emerging from the newly released emails: (1) prominent scientists central to the global warming debate are taking measures to conceal rather than disseminate underlying data and discussions; (2) these scientists view global warming as a political “cause” rather than a balanced scientific inquiry and (3) many of these scientists frankly admit to each other that much of the science is weak and dependent on deliberate manipulation of facts and data.»

Her er noen sitater fra mailene til de universitetsansatte tilhengerne av påstandene om menneskeskapt global oppvarming (nedenfor er forklart hvem noen av de viktigste av de nevnte personene er):

«I’ve been told that IPCC is above national FOI [Freedom of Information] Acts. One way to cover yourself and all those working in AR5 would be to delete all emails at the end of the process» writes Phil Jones, a scientist working with the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), in a newly released email.

«Any work we have done in the past is done on the back of the research grants we get – and has to be well hidden», Jones writes in another newly released email. «I’ve discussed this with the main funder (U.S. Dept of Energy) in the past and they are happy about not releasing the original station data».

«The trick may be to decide on the main message and use that to guid[e] what’s included and what is left out» of IPCC reports, writes Jonathan Overpeck, coordinating lead author for the IPCC’s most recent climate assessment.

«I gave up on [Georgia Institute of Technology climate professor] Judith Curry a while ago. I don’t know what she thinks she’s doing, but its not helping the cause», wrote Mann in another newly released email.

«I have been talking w/ folks in the states about finding an investigative journalist to investigate and expose» skeptical scientist Steve McIntyre, Mann writes in another newly released email.
(Phil Jones er den aller fremste av de universitetsansatte som forfekter påstanden om menneskeskapt global oppvarming, Michael Mann, som har samme syn som Jones, står bak formuleringen om at de måtte «hide the decline» av temperaturen i en tidligere periode for å vise at klimaendringene i de siste tiår var unik, og Steve McIntyre er en av de som kritisk følger opp opp det folk som Jones, Mann & co holder på med.

Flere utdrag fra mailene er å finne på http://wattsupwiththat.com/ og http://climateaudit.org/ .

Men til tross for dette vil politikere i Europa og USA i stor grad fortsette sin ødeleggende politikk som har som mål å gi enda mer makt til myndighetene og som benytter klimaet som påskudd.

Vil du markere at du er for en endring: Stem på DLF! DLFs program inneholder følgende: «DLF konstaterer at det ikke finnes bevis eller holdbare argumenter for at menneskelig aktivitet fører til endringer av klimaet. DLF vil derfor trekke Norge ut av ordninger som Kyoto-avtalen, og vi vil gå imot alle statlige ordninger som innebærer reduksjon av eller fangst av CO2-utslipp.

Alle slike tiltak er kontraproduktive og sterk uheldige, også selv om menneskeskapte klimaendringer skulle ha vært tilfelle. De som er tilhengere av avtaler av samme type som Kyoto-avtalen har en autoritær og destruktiv tilnærming til de eventuelle problemene, og DLF tar sterk avstand fra slike holdninger.»
.
.
.
.
.
.
.

http://www.forbes.com/sites/jamestaylor/2011/11/23/climategate-2-0-new-e...