Nytt «Brain Drain»

«Euroflyktningene kommer» leser man på forsiden av Aftenposten i dag, og artikkelen forteller at det er en dramatisk økning i antall grekere, spanjoler og italienere som kommer til Norge for å jobbe.

Dette er ikke vanskelig å forstå. Disse landene har i mange tiår ført en sterkt venstreorientert politikk med en rekke offentlige tilbud og goder som er finansiert ved først stadig økende skater og så stadig større låneopptak, og lånene er nå blitt så store at statene ikke får låne mer. At långiverer sier stopp når gjelden er av samme størrelsesorden som landets BNP burde ikke overraske noen.

Da kommer det – må det komme - drastiske kutt i alle offentlige utgifter: pensjoner, lønninger, tilbud innen skole og helse , infrastruktur, kultur, osv. , og velstanden vil da synke kraftig, arbeidsløsheten vil øke, kriminaliteten vil øke, etc. At ressurssterke folk da drar til andre land som ikke er i samme situasjon er akkurat som man burde vente.

Dette er ikke første gang man ser en slik utvikling. Tidligere har man sett at ressurssterke folk har reist/flytte til friere land, dette fordi frihet (som forutsetter en rasjonell kultur) gir velstand.

Uttrykket «brain drain» ble først gang brukt om den tilsvarende flukten av ressurssterke mennesker fra England til USA på 50- og 60-tallet pga den stadig voksende sosialismen i England, en vekst som varte frem til 1979 da Margareth Thatcher ble statminister. Hennes omlegging fikk snudd dette for en kort periode.

(«In fact, the British Royal Society first coined the expression “brain drain” to describe the outflow of scientists and technologists to the United States and Canada in the 1950s and early 1960s.»)

Men så vidt vi vet er den opprinnelige bruken av uttrykket å finne i Ayn Rands klassiske roman om velferdsstats sammenbrudd, «Atlas Shrugged» (1957); et sted beskrives utviklingen som «it seems like a drain of brains». Uansett har Ayn Rand snakket om dette i et foredrag som er linket til nedenfor.

Ressurssterke mennesker, som vi alle er avhengige av for å opprettholde et fredelig og sivilisert og velstående samfunn, stikker av dersom samfunnet blir for ufritt. Også av denne grunn bør man ha størst mulig frihet!

.
.
.
.
.

http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/673/The_brain_drain:_...

http://aynrandlexicon.com/ayn-rand-works/brain-drain.html