Pirattaxi

Flere av voldtektene som har skjedd i det siste har skjedd i forbindelse med bruk av pirattaxi: en kvinne har tatt en pirattaxi etter en kveld på byen for å bli kjørt hjem og så er hun blitt kjørt et annet sted enn bestilt og blitt overfalt av sjåføren.

Dette er svært ille; en voldtekt er en svært grov forbrytelse. Dette har vi kommentert flere ganger tidligere; det vi hadde tenkt å kommentere i dag er fenomenet pirattaxi. La oss dog først si enda en gang at vi tar avstand fra alle typer lovbrudd.

Pirattaxi er et tilbud – om man kan kalle det det - som dukker opp litt ut på natten i store byer når folk skal hjem etter en hyggelig kveld. Da er det gjerne lange køer ved drosjeholdeplassene, og noen lar seg friste til å ta en pirattaxi hjem i stedet for å vente kanskje i noen timer på å få benyttet en vanlig lovlig taxi.

En grunn til at enkelte velger å bruke en pirattaxi er at det er for få vanlige taxier; kapasiteten er for liten. Eller de synes at det er for dyrt å bruke en vanlig taxi, de synes at kostnaden er for stor.

Altså, enkelte velger å bruke en pirattaxi fordi de vanlige taxiene er for få eller for dyre.

Hvorfor er det slik? Hvorfor er det for få taxier? Jo, fordi myndighetene vil ikke la hvem som helst uten videre kjøre taxi (selv om de har førerkort, etc.), for å kjøre taxi må man ha tillatelse og det er altså for få som har fått slik tillatelse.

Dessuten kan det ordinære tilbudet være for dyrt; og dette kommer av de skatter og avgifter som myndighetene har lagt på all virksomhet; betaler man noen for å gjøre en jobb går mesteparten av det man betaler til det offentlige.

Så, grunnen til at det er for få og for dyre taxier er statlig politikk. Det er altså statlig politikk som fører til at pirattaxitilbudet oppstår.

Dette er et tydelig eksempel på det som i Frostatingsloven er formuler slik: ”med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes”. Dvs. ulover, lover som ikke har som formål å beskytte individers frihet, fører til at ”landet ødes”, dvs. at det dukker opp reell kriminalitet.

Mange synes at ulovene ikke burde være der, og har få eller ingen problemer med å bryte dem. Men de som bryter slike lover er gjerne kriminelle, og da vil de heller ikke ha noen respekt for de lovene man bør ha, dvs. de lover som beskytter individers frihet.

Derfor vil en som kjører pirattaxi - og som derved bryter er lov som ikke burde vært der – ofte ha få problemer med å bryte andre lover, de lover som absolutt bør være der.

Mao., ulover fører til en redusert respekt for lov og rett og til en oppblomstring av reell kriminalitet (reell kriminalitet er handlinger som krenker individers rettigheter, dvs. som bryter de lover som man bør ha).

(Det er også andre elementer som hører med i dette bildet, dvs. som fører til øket kriminalitet, for eksempel lave straffer for kriminelle, dårlig prioritering hos politiet, vanvittige signaler til rettsapparatet og politiet fra myndighetene, etc.)

DLF mener at det ikke bør være noen konsesjonsordninger mht å kjøre taxi. Vi vil at det skal være helt fritt, og at det skal være fri konkurranse mellom taxiselskaper. Har man dette vil denne konkurransen føre til at det blir et fleksibelt og seriøst tilbud som er tilpasset etterspørselen. Da vil det dukke opp seriøse og trygge firmaer som kan kjøre folk hjem etter en tur på byen uten at de risikerer å bli kjørt et annet sted enn bestilt og overfalt av sjåføren.
.
.
.
.
.
.

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/to-nye-voldtekter-i-oslo-i-natt-3635...

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.7874508