Et typisk SV-forslag

Dersom en kvinne som er i jobb blir gravid og velger å bli mor har hun krav på en lang fødselspermisjon med lønn, en permisjon som begynner noen uker før fødselen. Dette er selvsagt en byrde for firmaet hun er ansatt i; bedriften går glipp av kvinnens arbeidsinnsats i den perioden hun er borte, og den kan heller ikke si henne opp og ansette en annen, det de må gjøre er å ansette en vikar i perioden den blivende moren er fraværende. (Lønnen betales ikke av arbeidsgiveren, den betales av Folketrygden.)

Siden slike perioder er negative for firmaet er det mange som forut for ansettelser spør unge kvinnelige arbeidssøkere om de planlegger å skaffe seg barn med det første. Hvis de svarer Ja på dette er det lite sannsynlig at de blir ansatt.

Nå vil Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV) gjøre noe med dette: han vil at firmaer skal ansette unge kvinner helt uavhengig om de planlegger på skaffe seg barn eller ikke, og han vil også true dem til å gjøre slik han ønsker. Ifølge en artikkel l E24 ”vurderer [han] hardere straff for spørsmål om barn. Audun Lysbakken vil endre loven for å få en slutt på at det stilles spørsmål om familieplanlegging i jobbintervju.”

Hva vil dette føre til? Hva vil bli resultatet dersom en bedrift ikke får lov til å spørre en kvinnelig arbeidssøker om hun skal skaffe seg barn med det første? Jo, bedriften vil da i enda større grad enn tidligere la være å ansette unge kvinner.

Resultatet vil ikke bli at kvinner blir ansatt selv om de planlegger å skaffe seg barn, tvert imot vil resultatet vil bli at det vil bli enda vanskeligere for unge kvinner å få seg en jobb.

Dette er selvsagt ille, men er et helt uunngåelig resultat dersom Lysbakkens ide blir lov.

La oss også kort kommentere en annen ting før vi kommer med vårt syn: Lysbakken sier ifølge overskriften i E24 at han ”vurderer hardere straff” dersom en ung kvinne blir stilt følgende spørsmål under et jobbintervju: ”Planlegger du å skaffe deg barn med det første?”

Dette skal da bli en politisak, det blir ekstra arbeid for politiet, og den som stiller et helt relevant spørsmål skal straffes! Dette skjer altså samtidig med at den reelle kriminaliteten - pga venstreorientert politikk på andre områder - når stadig nye høyder: se følgende fra Aftenposten for et par dager siden: ”Ransoffer nr. 351, Grønland Der kvinner voldtas ute i oslonatten, der ranes menn i langt større omfang. Bare de siste ti årene er mer enn 4000 personer blitt ranet i Sentrum og Grønland politistasjons område, de fleste unge menn. NN er ransoffer nr. 351 bare på Grønland i år, mens det i samme periode er anmeldt drøyt 50 overfallsvoldtekter i hele Oslo”.

Men det Lysbakken vil prioritere er å straffe folk som stiller et nødvendig spørsmål under er jobbintervju.

DLFs syn er at en bedrift skal kunne stille akkurat de spørsmål den måtte ønske under et jobbintervju. Den bør også kunne ansette hvem den måtte ønske, og staten har ikke noe med dette å gjøre (annet enn å påse at frivillig inngått avtaler blir overholdt).
.
.
.
.
.

http://www.sph.dep.no/templates/Kapittel.aspx?id=1696

http://e24.no/jobb/vurderer-hardere-straff-for-spoersmaal-om-barn/20123470

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Ransoffer-nr-351-Grnland-6702489...