Nytt nummer av Tidsskriftet LIBERAL

I disse dager sendes et nytt nummer av Tidsskriftet LIBERAL ut til medlemmer og abonnenter som er à jour med kontingenten.

I dette nummeret, Vol 9 No 3, vil man finne et kapittel fra Wilhelm von Humboldts klassiske bok Statsmaktens grenser fra 1792, «Offentlig oppdragelse», og tema for kapitlet er at det offentlige ikke bør ha noen rolle i oppdragelsen. Kapitlet er hentet fra den ferske norske utgaven av boken, utgitt av Unipub. Man vil også finne artikkelen «Krenk i vei» av Ole Martin Moen, en artikkel som hevder at man bør ha full rett til (verbalt og billedlig) å krenke hvem man måtte ønske.

Leseren vil også finne en artikkel om økonomi av John Tamny, og et utvalg av de nyhetskommentarer som er publisert her på stemDLF.no, og som nærmest daglig kommenterer en av de viktigste ting som skjer i vår tid, velferdsstatsmodellens sammenbrudd slik vi ser det først og fremst i Hellas.

Abonnement kan tegnes ved å betale kr 140 til DLF, Postboks 510 Sentrum, 0105 Oslo, konto nr 1645 03 43866. Enkeltnumre, også enkelte eldre numre, kan bestilles ved å betale kr 35 til samme adresse. Dog er første årgang av LIBERAL dessverre utsolgt.

Et fullstendig liste over innholdet i tidligere numre av LIBERAL er å finne på www.stemDLF.no/liberal