Årsaken til terrorisme

Hva er årsaken til terrorisme? Hva er årsaken til at enkelte velger å bli terrorister, dvs. at de velger å kjempe for en sak ved å drepe mange, kanskje tusenvis, tilfeldige mennesker?

Det oftest forekommende svaret på dette – fattigdom - er feil. Det finns utallige eksempler på at denne forklaringen ikke passer.

Dette tema er igjen blitt aktualisert etter en sak som nylig ble slått opp i VG. Vi siterer: ”Norsk-somalieren var en mønstersoldat med norske venner. Så reiste han til Somalia for å kjempe for Allah.

•1984: Norsk-somalieren blir født i Burao i Nord-Somalia, i dag en del av Somaliland.

1994: Den da ti år gamle gutten kommer til Norge sammen med andre slektninger.

•2005: Etter avsluttet videregående skole avtjener norsk-somalieren verneplikten i Hans Majestet Kongens Garde. Der blir han en del av eskorte-avdelingen som skal frakte kongefamilien og andre samfunnsstøtter i sikkerhet i tilfelle krig.

•2006. Norsk-somalieren får seg jobb i Securitas etter å ha avtjent verneplikten …

Uten å varsle familien eller vennene, reiste norsk-somalieren til Somalia og sluttet seg til terrororganisasjonen al-Shabaab.

De oppsiktsvekkende opplysningene kommer frem i en upublisert rapport fra Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) som VG Nett har fått tilgang til. …” (sitat slutt).

Så her har vi altså en i utgangspunktet normal norsk gutt (riktignok med bakgrunn fra Somalia) som ”plutselig” blir terrorist. Hva er forklaringen?

Og han er ikke den eneste som med en vanlig bakgrunn blir terrorist; det finnes en rekke andre eksempler på at personer fra helt normale forhold blir terrorister: Anders Behring Breivik, Timothy McVeigh, Bader-Meinhof-gruppen, IRA, baskere, 11.september-terroristene, mange flere.

(Terrorisme er ikke vanlig kriminalitet, kriminalitet skjer for egen materiell vinning og rammer noen få bestemte individer, mens terrorisme utføres som forsøk på å oppnå et politisk mål ved å benytte tilfeldig vold som rammer mange tilfeldige mennesker.)

At forklaringen på terrorisme er fattigdom er feil (forklaringen er marxistisk, marxismen hevder at det er økonomiske forhold som bestemmer hvordan individer handle, og som nesten alt annet i marxismen er dette feil.)

Hva er det da som er årsaken til terrorisme? Årsaken ligger i ideologier som ikke respekterer mennesker. Årsaken er å finne i ideologier som hevder at det er riktig å ofre mennesker for en eller annen sak, og at individer har plikt til å ofre seg og altså kan ofres for denne saken.

De som ble nevnt over står for en rekke ulike ideologier: fascisme, sosialisme nazisme, nasjonalisme, politisk islam, men det er noe felles ved dem. De er alle menneskefiendtlige.

Unge menn (og det er som regel menn, men ikke alltid) er ofte søkende etter et livssyn som kan gi dem mening, og de kommer i sin øsken i kontakt med en rekke ulike ideologier og miljøer. Noen av disse er direkte menneskefiendtlige, og noen av disse dirkete pålegger sine tilhengere til å bruke vold, gjerne mot tilfeldige mennesker. Noen som kommer i kontakt med disse velger da å slutte seg til den voldelige varianter av ideologien, og blir terrorister. Og dette er helt uavhengig av bakgrunn, fattigdom har altså ingen ting med dette på gjøre.

Vi synes det er ille at noen velger slike metoder. Ikke bare ødelegger de for sine ofre, men de ødelegger også sine egne liv.

Løsningen på dette problemet er at oppslutningen om alle menneskefiendtlige ideologier blir borte. Ja, dette er ganske nært ved å være et helt urealistisk ønske, men vi nevner det allikevel.

Liberalismen er den eneste ideologien som ikke er menneskefiendtlig. Den innebærer at alle mellommenneskelige forhold skal være frivillige, at alle individer skal ha rett til å styre sine liv, at man ikke har noen rett til å initiere tvang mot andre mennesker, og at det ikke er etisk høyverdig å ofre seg for en eller annen sak; den sier at det som er etisk høyverdig er å leve et godt liv her og nå i det eneste livet man har.

Dessverre kom den norske gutten VG skriver om i kontakt med miljøer hvor han ble kjent med en menneskefiendtlig ideologi, og han valgte å slutte seg til den. Nå er han død, bare 27 år gammel. Tragisk.

Men la oss avslutte med følgende: Det er ille at noen tror at man kan fremme en politisk ideologi ved terror. Det er ikke slik at man kan få oppslutning om en sak verd å bruke vold mot tilfeldige mennesker med saken som begrunnelse. Slike handlinger fører bare til avsky, og svekker den saken som terroristen mener han kjemper for.

De er synd at de ikke har innsett at skal man vinne en sak så må man ha gode argumenter og man må fremføre dem på en overbevisende måte. Det er virkelig slik at pennen er mektigere enn sverdet!
.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/terrorisme/artikkel.php?artid=10023085