Å rette baker for smed

Hvem – eller hva - har skylden for finanskrisen? Et svar på dette viktige spørsmålet, et svar som nå får større og større oppslutning, ble slik gjengitt i Aftenposten på side 17 sist søndag, 30/10:

” … den globale finanskrisen … skyldes en systemfeil i kapitalismen. Markedet, banker og finansinstitusjoner driver nærmest systematisk utpressing av statene ved å ta for stor risiko, utbetale for høyt utbytte og satse på at de reddes av det offentlige når krisen kommer. Vi lærte ingenting av finanskrisen, og så sant ikke systemet endres, vil slike kriser stadig oppstå”.

Beskrivelsen er korrekt, og at det er en systemfeil - en grunnleggende feil i dagens gjeldende system i alle vestlige land - er korrekt. Men er dette kapitalisme?

Kapitalismen er et system hvor det er et komplett skille mellom stat og økonomi, I kapitalismen er det ingen statlig regulering av økonomien, det er ingen støtteordninger, det er ingen konsesjonsordninger, etc. Det er altså ingen statlig deltagelse i økonomen – det er derfor ingen statlige bedrifter som gir tilbud som man normalt kan kjøpe. Dvs. under kapitalismen er det ikke bare restauranter og skobutikker og dagligvarebutikker og bilutsalg, etc., som er private, også skoler og sykehus og pensjonsordninger og barnehaver er private. Det er heller ingen politikertukling med pengeverdi og rentenivå. Det er heller ingen tvungne skatter og avgifter, etc. Det eneste staten gjør under kapitalsimen er å håndheve lov og orden, dvs. staten driver politi, rettsapparat og det militære.

Det system hvor staten kan drive alle mulige typer virksomheter - også restauranter (ja, den norske staten driver også en restaurantkjede, den heter ”Statens kantiner”), men spesielt skoler og sykehus og pensjonsordninger - kalles velferdsstaten.

Et spesielt trekk ved velferdsstaten er den påstår at den skal hjelpe de svake, de som trenger hjelp. Staten skal beskatte oss, og så skal den dele ut hjelp til alle som måtte trenge det. Åpnbart, slik vi har sett i det siste, inkluder dette banker og finansinstitusjoner. Som kjent har alle stater i vesten i de siste årene hjulpet banker som har oppført seg uansvarlig. Her er Aftenpostens beskrivelse korrekt: ” Markedet, banker og finansinstitusjoner driver nærmest systematisk utpressing av statene ved å ta for stor risiko, utbetale for høyt utbytte og satse på at de reddes av det offentlige når krisen kommer.”

Det er slik at dersom man kan regne med å få hjelp når det går galt, dvs. når man har oppført seg uansvarlig, så er dette intet annet enn å belønne uansvarlig oppførsel.

Og det er dette som er årsaken til krisen. Alle aktører i samfunnet har oppført seg uansvarlig, og dette er de nærmest blitt direkte oppfordret til av dagens system, et system som sier ”hvis det går deg dårlig vil det offentlige hjelpe deg!”

Som enhver ærlig person kan se: årsaken til krisen ligger ikke i kapitalismen, årsaken er en systemfeil i velferdsstaten. Å legge skylden på kapitalismen er intet annet enn løgnaktig.