Privatisering og ideologi

Vi skal bare ta for oss ett eksempel på der som overskriften handler om, men det er et viktig eksempel.

I noen få tilfeller har borgelige partier gått inn for privatisering av enkelte tjenester som tidligere var kommunale. De venstreorienterte partiene har som regle vært imot dette, og har hevdet at de borgerlige kun vil privatisere av ideologiske grunner. Protestene fra de venstreorienterte har hatt noe mindre gjennomslagkraft når slike privatiseringer har vist seg å spare kommunene for store utgifter – private aktører er billigere enn offentlige.

Vi synes ikke det er overraskende at politiske partier foretar valg på basis av ideologi, og når de venstreorienterte sier at de borgerlige kun vil privatisere av ideologiske grunner så er dette egentlig en merkelig påstand – at de vil gjøre slikt burde jo være opplagt. Men det viktige spørsmålet burde være hva ideologiene er, hvilke verdier den står for.

Og hva dette er viser seg i en meget aktuell sak. Vi siterer fra Aftenposten: «Regjeringen ikke ønsker å kommersialisere denne virksomheten». Det er en avdelingsdirektør i Justisdepartementet som sier dette.

Og hvilken sak er det? Overskriften i Aftenposten er: ”Trege DNA-svar kan føre til flere voldtekter”. …”Det blir sendt inn DNA-prøver til analyse, og mens man venter på treff i arkivet, blir flere kvinner utsatt for voldtekter fra samme mann. Det finnes flere eksempler på dette, sier Rjukan.
- Hvor lang tid tar analysene?
- Selv om de prioriteres, er det snakk om uker og måneder. Jeg vil si det er en skandale, sier hun”

Nå finnes det private laboratorier som kan gjøre jobben mye raskere en dagens ordning med offentlige laboratorier tillater. Og hva sier vår venstreorienterte regjering til dette? Jo, heller enn å sørge for at etterforskningen og analysene skjer så raskt som det er mulig, velger regjeringen av ideologiske grunner å ”ikke kommersialisere denne virksomheten”.

Så, for å kjøre et ideologisk prinsipp velger myndighetene å ikke benytte laboratorier som kunne fått frem resultater som gjør etterforskningen mer effektiv. Regjeringen foretekker altså å la viktig etterforskning ta lenger tid enn å la private gjøre jobben og derved få raskere resultater slik at gjerningsmenn kan bli arrestert raskere.

Hvorfor? Jo, som vi sa: fordi de ikke vil da slik virksomhet – analyse av DNA.-materiale – skal bli kommersiell. Dvs. for at det ikke skal tjenes penger på den.

Men alle involverte (med ett unntak) tjener penger. Alle ansatte på et laboratorium, enten det er privat eller offentlig, tjener penger, og dette er jo da kommersielt.

Den eneste forskjellen på et privat og et offentlig laboratorium er at eieren av det private tjener penger, mens offentlige laboratorier for eierne (det offentlige) er et tapsprosjekt, økonomisk sett.

Vi i DLF synes ikke det er noe galt i å tjene penger, og vi har intet imot at den som har bygget opp en virksomhet (eller blitt eier av den på annen måte), tjener penger. Men skal han tjene penger må ha gi sine kunder et godt tilbud - grunnen til at han tjener er at han gir kundene et godt tilbud; gjør han ikke det vil kundene gå et annet sted og han vil miste eller få redusert sin inntekt. Denne muligheten er den beste sikkerhet for at tilbudet skal bli og forbli godt.

Så derfor: DLF mener at også slike laboratorier bør vær private, og vi mener at det offentlige bør kunne bruke slike laboratorier til å undersøke bevismateriale. Forutsetningen er selvsagt at laboratoriet er å stole på. Og man kan i utgangspunktet ha større tillit til privat enn offentlig fordi de private er utsatt for konkurranse og kan miste kunder De offentlige laboratoriene løper ingen slik risiko.

Og igjen, vi synes det er spesielt ille at myndighetene velger å ikke benytte private ””kommersielle” laboratorier når dette kan påskynde etterforskningen i voldtektssaker.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Privat-DNA-lab-vil-la-seg-kjpe-a...

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/--Trege-DNA-svar-kan-fre-til-fle...