Valget i 2013

Ved Stortingsvalget i 2009 stilte DLF i tre fyker. Vi har planer om å stille i enda flere fylker i 2013. Det første skritt mot dette målet ble tatt sist lørdag da det i Oslo ble arrangert en samling for fylkeskontakter fra omtrent halvparten av landets fylker.

De 25 DLFere som var tilstede diskuterte temaer som strategi, partikultur, den politiske situasjon samt ulike sider ved DLFs politikk.

Et av formålene ved samlingen var å gjøre alle godt kjent med alt det man må igjennom for å tilfredsstille lovens krav (eller lovenes krav, det er snakk om Partiloven og Valgloven, som begge er linket til nedenfor) for å kunne stille til valg

Det er en stor jobb skal må gjøres i hvert fylke før man får lov til å stille, men vi har nå såpass mye ressurser at vi er optimistiske mht antall fylker vi skal stille i ved kommende Stortingsvalg.

Om kort tid vil det her på hjemmesiden bli lagt ut kontaktinformasjon til DLFere i en rekke fylker. Dersom du er interessert i å være med i arbeidet for det eneste partiet som hevder at velferdsstaten er en uholdbar og umoralsk samfunnsmodell og at den eneste moralske og praktiske samfunnssystem er full individuell frihet, dvs laissez-faire-kapitalisme, er du hjertelige velkommen til å delta. Første skritt er å sende en mail til fylkeskontakten i ditt fylke.

.
.
.
.
.
.
.
http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-102.html

http://www.lovdata.no/all/hl-20020628-057.html