Gary Hull - The Abolition of Antitrust

Denne boken tar for seg de økonomiske, historiske og moralske sidene ved antitrust-lovgivningen, og hvorfor slike lover bør avskaffes.

Mere informasjon/bestilling