Alternativ energi

Alternativ energi, såkalt fornybar energi, er solkraft og vindenergi, som i motsetning til tradisjonelle energiformer – olje, kull, vannkraft, atomkraft – visstnok skal være mer miljøvennlig og forurensningsfri.

Men disse alternative energiformene har mange problemer, men ett av dem peker seg ut: de produserer svært lite energi. De er bare uttrykk for ønsketenkning og faktavegring (men passer da godt inn i hvordan folk i miljøbevegelsen og på venstresiden tenker).

Hvis disse energiformene – la oss kalle dem det - ikke hadde fått offentlig støtte, ville de ikke ha blitt satt i drift i det hele tatt, og tiltak som krever store beløp i offentlig støtte fører til sløsing, korrupsjon, svindel og det som verre er: årsaken til at de i det hele tatt finnes (i stort omfang; vi snakker ikke her om å ha et solpanel på hytta) er at de er finansiert ved at staten tar verdier fra verdiskapning som er basert på de tradisjonelle energiformer.

På forsiden av siste utgave av Teknisk Ukeblad (35/11) leser man følgende: ”Norsk vindkraft skuffer”, og inne i bladet leser man: ”Norske vindkraftverk produserer mye mindre strøm enn utbyggerne lovet i konsesjonssøknadene”. Videre: ””det er et gjennomgående trekk at registrert produksjon er lavere enn forventet”. Denne setningen er blitt en gjenganger når NVE skriver sin årlige rapport om vindkraftproduksjon i Norge.”

(Vi vil dog nevne at TU også skriver om et anlegg på Jæren som har god produksjon pga mye vind i sommer.)

La oss se på et annet eksempel et fra USA. Solyndra, et firma som skulle produsere solpaneler, er gått overende etter å ha mottatt over en halv milliard dollar i støtte (statsgaranterte lån) fra Obama-administrasjonen.

Vi siterer fra National Review, som her fokuserer på de manglende politiske konsekvenser i saken:

“If you thought the stunning failure of Solyndra, a solar-panel manufacturer and recipient of more than half a billion dollars in taxpayer-guaranteed loans, would set back the Obama administration’s pursuit of its “green jobs” agenda, you’d be wrong. Indeed, the president has shown few signs that he even considers the bankruptcy of a company he once called “a testament to American ingenuity and dynamism” much of a setback at all.

The company’s failure was predictable. A 2008 report from the Government Accountability Office warned that the Department of Energy’s loan program was insufficiently protected from the risk that green companies would not succeed, but the Obama administration pushed ahead anyway. The president even visited and gave a major speech at a Solyndra plant just weeks after a PricewaterhouseCoopers audit questioned the company’s “ability to continue.”

Et tegn på korrupsjon i denne saken omtales her: ”After receiving a $535 million guaranteed loan from the Obama administration, Solyndra, a manufacturer of solar panels, filed for bankruptcy this month. In apparent violation of federal law, private investors were given priority over taxpayers for claims on Solyndra's assets.”

Dette er bare to eksempler, men de er representative: alternativ energi er lite effektiv, den forutsetter støtte fra staten, og slike ordninger åpner for korrupsjon.

DLF er egentlig ikke imot alternativ energi, men vi konstaterer at den er svært lite effektiv. Vi går imot alle statlige støtteordninger til alternativ energi. Skal den komme opp og gå må den gi et totalt sett bedre tilbud til kundene enn tradisjonelle energiformer. Hittil er det ingen ting som tyder på at den kan det.
.
.
.
.
.

https://www.buyandread.com/custom/ePaper.htm?pub=tekniskukeblad

http://www.nationalreview.com/articles/276545/green-company-fails-andrew...

http://www.nationalreview.com/corner/277222/notes-solyndra-hearing-part-...

http://dailycaller.com/2011/09/08/solyndra-officials-made-numerous-trips...