En ikke overraskende utvikling

New York Post forteller følgende om noe som har rammet Wall Street-demonstrantene: ”Thieves preying on fellow protesters".

"Occupy Wall Street protesters said yesterday that packs of brazen crooks within their ranks have been robbing their fellow demonstrators blind, making off with pricey cameras, phones and laptops -- and even a hefty bundle of donated cash and food.

“Stealing is our biggest problem at the moment,” said Nan Terrie, 18, a kitchen and legal-team volunteer from Fort Lauderdale.

“I had my Mac stolen -- that was like $5,500. Every night, something else is gone. Last night, our entire [kitchen] budget for the day was stolen, so the first thing I had to do was . . . get the message out to our supporters that we needed food!”

MONEY DOESN’T TALK: An Occupy Wall Street demonstrator with a dollar-bill gag gives voice to his frustrations with a cardboard sign yesterday in Zuccotti Park, where some protesters have proven to be crooks…” (sitat slutt).

Vel, hva kunne de vente seg? Det de demonstrerer mot er nettopp eiendomsretten, og så dukker det opp folk som ikke respekterer eiendomsretten? Hvilken overraskelse!

Eiendomsretten (at den finnes og at den blir effektivt håndhevet) er en forutsetning for sivilisasjon, selvbestemmelse, frihet og velstand. Har man ingen eiendomsrett vil man enten være underlagt flertallets tilfeldige meninger (dvs. man vil ha et demokrati) eller man vil ha kaos og anarki.

En rekke tenkere har vært inn på dette. Aristoteles sa at ” Det som eies i fellesskap blir tatt dårligst vare på”, Samuel Pufendorf sa at eiendomsretten løser konflikter, John Locke baserte en teori om individers rettigheter på betraktninger om etablering av eiendom, Ayn Rand så på rettigheter som den eneste måten på hvilken staten kunne være en moralsk aktør.

I fullt samsvar med dette er all kriminalitet og all statlig regulering av økonomien krenkelser av eiendomsretten. Dessuten er det slik at eiendomsrett er det eneste som over tid kan gi incentiver til ytterligere verdiskapning, osv.

Men Wall Street-demonstrantene er sterke motstandere av eiendomsretten, og nå får de i følge artikkelen i New York Post smake sin egen medisin praktisk talt direkte på kroppen.

Vi skulle ønske at de var i stand til å lære av dette.
.
.
.
.
.
.
.
http://vegardmartinsen.com/eiendom.html

http://www.nypost.com/p/news/local/manhattan/criminal_occupation_oh3CnKA...