Ny voldtekstrekord

”Oslo er voldtektshovedstaden i Skandinavia” forteller NRK i dag, og artikkelen på hjemmesiden forteller videre: ”Oslo er voldtektsverstingen sammenlignet med Stockholm og København [dette er regnet i forhold til folketall] …

I helgen ble Oslo rystet av to nye voldtekter. Én 17 år gammel jente og en kvinne i 20-årene ble voldtatt. 17-åringen ble funnet naken i sentrum etter at hun ble voldtatt på en fest. Kvinnen i 20-årene ble voldtatt av to menn i Slottsparken da hun vei hjem fra byen. …

Hittil i år er det registrert 48 overfallsvoldtekter i Oslo. Det er dobbelt så mange som i hele 2010, og Oslo utmerker seg som voldtektsverstingen sammenlignet med København og Stockholm”.

En voldtekt er en grusom forbrytelse. Den kan skade eller ødelegge offeret for livet.

Hva kan man gjøre for å få stanset dette? Dette er et meget vanskelig tema: mange voldtekter foregår mellom personer som kjenner hverandre fra før, noen forgår i private hjem hvor kvinnen er lurt med inn, men det som slås opp i avisene er som regel overfallsvoldtekter som som regel skjer sent på natten i gater og parker – det er disse NRKs reportasje handler om. Sannsynligvis er det slik at mange voldtekter ikke blir anmeldt, og at det da er store mørketall.

Hva kan man gjøre for å få en slutt på dette? På kort sikt bør man sørge for at det er mer politi i gatene og spesielt på utsatt steder. Den bemanningen politiet har i dag, og den ressursbruken som politiet velger eller blir presset til av de politiske myndigheter, er skandaløs. Dessuten bør de som dømmes for voldtekt idømmes svært strenge straffer – men det er velkjent problem at bevisføringen i slike saker er vanskelig; det er for ofte påstand mot påstand, spesielt hvis det ikke er snakk om en overfallsvoldtekt. Og mht overfallsvoldtekter er det ofte vanskelig å finne gjerningsmannen.

Det eneste man kan gjøre på kort sikt er å intensivere politiets tilstedeværelse på utsatt steder og tider og å dømme voldtektsmenn strengt når de er blitt tatt og dømt.

Men på lang sikt? En voldtekt er som nevnt en grusom forbrytelse, den er en krenkelse av det mest intime og personlige ved offeret. At en mann kan begå en slik forbrytelse forårsakes av at han har en total mangel på respekt for det andre mennesket.

Voldtekt skyldes altså en mangel på respekt for andre mennesker, og deres rett til å foreta egne valg. Voldtekt skyldes et ønske om å ha sex med en person som er uvillig, eller av et ønske om å dominere eller krenke eller demonstrere makt overfor offeret, eller en kombinasjon av disse. Alle disse variantene er igjen forårsaket av en manglende respekt overfor det andre mennesket.

Det viktige poenget er altså følgende: all kriminalitet skyldes manglende respekt enten for offerets kropp, for dets eiendom eller for dets inntekt.

Stjeler man noe eller svindler man noen så krenker man offerets ved å ta en del av dets inntekt. Begår man et innbrudd eller hærverk så krenker man offerets eiendom. Og dersom man er voldelig og utfører et overfall eller man slår noen eller man voldtar noen så krenker man offerets kropp.

Veien til å redusere voldtekter – og all annen kriminalitet – er å lære opp alle barn til å respektere andre menneskers kopp, deres eiendom og deres inntekt. Dersom alle barn blir gjort kjent med og tar til seg disse verdiene så vil kriminaliteten reduseres. Barn må fortelles at alle og enhver har all rett til selv å bestemme over sine leker, at de har rett til å bestemme hvem de vil leke med og når de skal leke, og at de ikke har noen rett til å tvinge dem til noe annet enn det de selv vil, og at man må respektere andres valg. Dersom barn ikke læres dette er det i det store og hele det samme som å lære dem opp til å bli kriminelle.

Dette er den eneste veien som på sikt kan redusere alle kriminalitet, inkludert voldtekt.

Altså på kort sikt: mer politi på utsatte steder og tider og strenge straffer, på lang sikt: alle må under oppveksten bli fortalt at de må respektere andres valg, andres verdier, andres tid, andres eiendeler og andres kropp, og at de ikke har noen rett til å krenke andre på noen av disse feltene (og dette må formidles på måter som passer til aldersgruppen). Det er fundamentalt sett mangel på respekt for andre mennesker, for deres verdier og deres valg som er skyld i all elendighet.

.
.
.
.
.
.

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7848451