Hellas skal lære av Norge

Dette fortalte Aftenposten på sin forside i går, og det handler om at Hellas bør få tips fra Norge om hvordan de kan takle den enorme krisen de er inne i, en krise som er et uunngåelig resultat av velferdsstaten.

(Velferdsstaten innebærer at man skal betale en stor del av det man tjener til det offentlige i form av skatter og avgifter, og så skal man til gjengjeld få en rekke tilbud mer eller mindre gratis fra det offentlige. Dette systemet må føre til det man nå ser i Hellas, dette fordi politikere lover mer og mer for å bli valgt; skattene vil derfor øke, og i tillegg kan politikerne for å finansiere sine løfter også ta opp lån som skattebetalerne etter hvert må betale. Resultat: flere vil unndra skatt, flere vil slutte å jobbe, flere vil jobbe svart, flere vil rømme landet, tilbudene vil stadig bli dårligere, osv).

Det som Norge da burde lære Hellas er det som for en stund har utsatt tilsvarende problemer i Norge: Norge bør lære Hellas å la noen amerikanske oljeselskaper lete etter olje på havbunnen utenfor kysten, og så bør myndighetene, når selskapene har funnet olje eller gass, skru skattesatsene til himmels. Dette er det eneste Hellas kan lære av dagens Norge og som vil kunne utsette problemene.

Men når vi leser Aftenpostens artikkel så er det ikke noe slikt det tenkes på, det som er ideen er at Norge skal lære Hellas om skatteinnkreving. Dette forslaget kommer fra EU, og er da like lite klokt som nesten alt annet som kommer fra EU.

Skatteinnkreving i Norge er enkelt i og med at nordmenn flest er blitt lovlydige, passive, lite temperamentsfulle, preget av husmannsånd, lite selvstendige, forsiktige, pliktoppfyllende – nasjonalfiguren er ikke lenger Espen Askeladden, nasjonalfiguren er Kjell Aukrusts Ludvig. Det er ikke rart at nordmenn flest både sier og mener at de betaler sin skatt med glede, og etter å ha vært igjennom en offentlig barnehave, en offentlig skole, sett på eller lyttet til offentlige godkjente TV- og radiokanaler, lest en offentlig støttet presse som er blottet for individualistiske ideer, det etter at de har vært igjennom dette de fleste tror at de får mer igjen fra det offentlige enn det de betaler for. Dette bilde passer nok ikke på den jevne greker.

Norske metoder for skatteinkreving vil nok derfor ikke virke overfor temperamentsfulle og hissige søreuropeere.

Så EUs ide om at Hellas skal lære av Norge vil nok bare være enda en av de totalt urealistiske ideene som er kommet fra EU for å redde Hellas.

(Hva kan redde Hellas? Dette har vi skrevet om tidligere, bla her: http://stemdlf.no/node/5009?page=1 , men la oss bare her si at å tro at man kan løse problemene ved å øke skattene er det stikk motsatte av det man bør gjøre. Klarer man dette - å få en sterkt øket skatteinnkreving - vil det bare gjøre vondt verre, dette fordi det reduserer eller fjerner motivasjonen hos de som driver verdiskapning, dvs. hos de som produserer det som velstand består av.
.
.
.
.
.

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article4260202.ece

http://nettbutikk.digitroll.no/aukrustsenteret/files/images/SolanLudvigS...