Ufrihet koster

Mangel på frihet er intet annet enn statlige tvangsmessige hindringer på frivillige, verdiskapende aktiviteter. Dvs. dersom man ikke har frihet må man gå omveier, man må gjøre ting på mer tungvinte og mer kostbare måter for å oppnå det man ønsker (hvis det i det hele tatt fortsatt er mulig). Derfor vil fravær av frihet føre til at alle mulige arbeidsoppgaver og alle verdiskapende tiltak blir mer omfattende, mer tungvinte - og derved dyrere. Dvs. fravær av frihet koster penger.

Det er sjelden man kan sette pengeverdi på konkrete frihetsbegrensede tiltak. Men i går fortalte Dagsrevyen om en undersøkelse utført av Landbruksøkonomisk institutt om matvarepriser: en norsk husstand betaler i gjennomsnitt ca 15 000 mer per år for matvarer enn tilsvarende husstander i våre naboland Sverige og Danmark. (Beløpet er korrigert for inntektsforskjeller mellom landene.)

Interessant var det at i reportasjen ble det spesifikt nevnt hva som var årsaken til merkostnadene i Norge: den ene var norsk landbruks/distriktspolitikk, og den andre var mangel på konkurranse innen dagligvarehandelen.

Norsk distriktspolitikk innebærer at staten tvinger oss all til å kjøpe norskeproduserte varer produsert i distriktene av norsk bønder; vår mulighet til å velge billigere utenlandske varer er på ulike vis tatt fra oss (for eksempel ved toll som gjør utenlandske varer dyrere, eller ved importforbud som gjør det umulig for oss å kjøpe importerte varer).

At det er manglende konkurranse er opplagt; hvem husker ikke den store motstranden som oppsto spesielt på den frihetsfiendtlige venstresiden da tyske LIDL forsøkte å etablere seg for å selge billigere mat til nordmenn.

Så mangelen på frihet koster. Akkurat her koster den ca 15 000 kr per år pr husstand. Vi skulle ønske at det kunne komme tilsvarende undersøkelser som kunne tallfeste hvilke økede kostnadene vi påføres i og med at skolen er offentlig og ved at helsevesenet er offentlig , men dette ligger vel langt frem.

Uansett, DLF vil alltid leve opp til undertittelen ”partiet for individuell frihet” - DLF vil ha full frihet på alle områder, selvsagt inkludert dagligvarehandel. Og bare her vil DLFs politikk ved noen enkle grep spare hver husstand for ca 15 000 pr år.

Frihet lønner seg, og ufrihet koster.