"Ulovlige nordmenn"

I enkelte sammenhenger kan man se plakater med tekst a la ”Ingen nordmenn er ulovlige!”. Vi har stor sympati for det som sies. Bakgrunnen for at man kan se slike tekster er tilfeller hvor noen mennesker som er i Norge blir nektet oppholdstillatelse av myndighetene og egentlig da må forlate landet. I virkeligheten blir slike utreiser ofte utsatt og utsatt med den følge at det i Norge i dag er flere tusen mennesker som oppholder seg ulovlig i landet, og det er disse som i den siterte tekst blir beskrevet som ”ulovlige”. (Egentlig er det ikke menneskene som er ulovlige, det er deres opphold som er ulovlig.)

Ett slikt eksempel er omtalt i Nettavisen i går. Vi siterer et lite utdrag fra artikkelen: ”I ni år har papirløse Jasmin ... (16) fått avslag om oppholdstillatelse.

«Hva har vi gjort?», «hvorfor blir vi barn straffet?», «hvis foreldrene har gjort noe galt, hvorfor blir barna straffet?», det er de kritiske spørsmålene 16 år gamle Jasmin Tunc vil stille justisminister Knut Storberget (AP) når de møtes mandag ettermiddag.

- Jeg vil at han skal ta hensyn til barna, det er mitt budskap, sier Jasmin til Nettavisen.

Under møtet med justisministeren, skal Jasmin blant annet overrekke ham «Nansenpasset 2011». Justisministeren vil ta imot 400 slike pass, ett for hvert papirløst barn som bor i Norge.

I sommer vedtok Utlendingsnemnda at Jasmin Tunc og hennes familie, som er fra Libanon, skal kastes ut av Norge. …” (sitat slutt).

DLF synes at dette er meget tragisk. En av de viktigste forutsetningen for å kunne leve et godt liv er stabile rammebetingelser. Det har man ikke hvis man ikke vet om man kan bli i det landet man er i eller ikke.

DLF mener at alle fredelige mennesker som ønsker å komme hit for å jobbe (eller feriere, etc.) skal ha anledning til å komme og til å bli hvis de ønsker det. Men DLF er det eneste partiet som mener dette. Alle de andre partiene vil ha sterke begrensinger på innvandringen.

Disse to ulike standpunktene er forankret i mer grunnleggende politiske standpunkter. De andre partiene er tilhengere av velferdsstaten, en ordning som innebærer at alle som har lovlig opphold skal ha rett til å motta enorme mengder gratis tjenester fra det offentlige: skole, helsetjenester, bolig, pensjoner, trygder, livsopphold, osv. Under en slik ordning er det opplagt at man ikke kan slippe inn alle som måte ønske det, da vil jo systemet gå bankerott enda raskere enn det ellers vil. Derfor må alle tilhengere av velferdsstaten gå inn for sterke begrensninger på innvandring.

DLF derimot er ikke tilhenger av velferdsstaten; vi mener at man ikke har rett til å få noe fra staten (bortsett fra beskyttelse mot reell kriminalitet). Vi mener at alle har rett til å beholde de penger man tjener og at staten ikke har noen rett - og da heller ikke vil ha noen mulighet - til å dele ut til favoriserte pressgrupper de pengene de i dagens system håver inn i skatter og avgifter. Med et slikt utgangspunkt som vi har er det naturlig å ønske velkommen alle mennesker som vil komme hit.

Det er altså velferdsstaten og dens tilhenger som er skyld i det som ”ulovlige nordmenn” blir utsatt for: ”- Norge har stjålet mine drømmer. Som papirløs sier Jasmin at hun opplever mange begrensninger i hverdagen. - Hvorfor kan vi ikke drømme? Jeg føler Norge har stjålet alle mine drømmer. Jeg kan ikke drømme som alle andre barn, jeg har ikke den tryggheten eller friheten til å leve som alle andre barn, sier [Jasmin] til Nettavisen.

Jasmin er en av rundt 400 papirløse barn i Norge. Hun og familien bor i Lillesand. Det har de gjort i ni år, og i like mange år har familien fått avslag om oppholdstillatelse av UDI.

- Min eneste drøm er å få oppholdstillatelse her i Norge [sier Jasmin]. For det første vil jeg ha frihet og trygghet som alle andre har, jeg vil ikke ha problemer når jeg søker jobb, jeg vil ikke sove med redselen om at vi kanskje får avslag, sier Jasmin som sier hun har store forhåpninger til overrekkelsen” (sitat slutt).

At dette oppslaget kommer samtidig som flyktningeforkjemperen Fridtjof Nansen feires av norske myndigheter – 10. oktober 2011 var det 150 år siden Nansen ble født - viser bare myndighetenes hykleri også på dette området.

For å avslutte: DLFs syn er at det å få lovlig opphold burde bare være en formalitet.

.
.
.
.
.
.
.
.

http://www.nettavisen.no/nyheter/article3247985.ece

http://www.dagsavisen.no/innenriks/article521801.ece