Ekstra skatt på fet mat

Vi visste det måtte komme, og det kom (så vidt vi kjenner til) først i Danmark: der innføres det nå en ekstra avgift på mat som inneholder mettet fett.

Vi siterer fra BBC: ”Denmark introduces world's first food fat tax. Denmark has introduced what is believed to be the world's first fat tax - a surcharge on foods that are high in saturated fat.

Butter, milk, cheese, pizza, meat, oil and processed food are now subject to the tax if they contain more than 2.3% saturated fat. Danish officials say they hope the new tax will help limit the population's intake of fatty foods”.

De første reaksjonene var som forventet, og de lot ikke vente på seg: 1) Hamstring til før-skatt-priser: ”Some consumers began hoarding to beat the price rise” og 2) Noen påpekte de administrative utfordringene: ”while some producers call the tax a bureaucratic nightmare” og 3) ”Others suggest that many Danes will simply start shopping abroad”, og 4) “some scientists think saturated fat may be the wrong target; They say salt, sugar and refined carbohydrates are more detrimental to health and should be tackled instead”.

Med andre ord: akkurat som forventet.

Det er ingen tvil om at kosthold påvirker helse; galt kosthold gjør deg syk, riktig kosthold kan holde deg frisk.

Men man må ikke glemme Paracelsus’ lov: hvorvidt noe er giftig avhenger av mengden.

Hva man skal spise bør være helt og fullt opp til en selv, og det er helt galt av myndighetene å påvirke dette.

Noen av innvendingene er nevnt over: Hvis man skal avgiftsbelegge noe så er det ingen grenser for hva man kan avgiftsbelegge (av innhold i mat): sukker, salt, fine karbohydrater, fett, osv.

En annen innvending: Myndighetene brukes slikt som inntektskilder og siden de under velferdsstaten trenger stadig større inntekter så er det slik at ”the sky’s the limit”; det er ingen grense for hvor høye og omfattende avgiftene blir.

Enda en innvending: Ordningene er kostbare og kompliserte å administrere; byråkratiet vil øke.

Enda en: Folk forsøker å lure seg unna på ulike måter, for eksempel ved å handle i utlandet eller ved å smugle inn avgiftsfrie varer. Blir resultatet slik det var under krigen: kommer smør og ost på svartebørs?

Enda en: Noen vil si at avgiften er ilagt feil og vil mene at andre varer i større grad ”fortjener” å bli ilagt en avgift. Hvis dette fører til at avgiftene blir lagt på de ”nye” varene, så vil det neppe føre til at avgiftene fjernes på de ”gamle” avgiftsobjektene.

Kanskje mest ille er det at slike ordninger fører til ansvarsløshet: man behøver ikke passe på selv fordi man tror at staten passer på: ”dette er tillatt/billig/subsidiert og da må det være sunt”. Men dette er feil fordi staten ofte – eller som regel - gjør feil: Det største problemet med dagens vanlige kosthold er for øvrig ikke bare mettet fett, fine karbohydrater, dvs. sukker, fint bakverk, etc., er et omtrent like stort problem.

Men hvis usunn mat påvirker helsen, og staten dekker helseutgiftene – er det ikke da rimelig at staten passer på hva du spiser? Jo, det er det, men løsningen på dette er ikke at staten passer på hva du spiser, løsningen er at staten ikke lenger skal ta seg av våre helseutgifter. Løsningen er at helsevesenet full og helt privatiseres, og at hver enkelt kjøper forsikringer som skal dekke de store helseutgiftene som måtte oppstå. Da vil det i slike ordninger være incentiver til å leve sunt: en som trimmer jevnt, ikke røyker og drikker og som er vegetarianer vil slippe med en billigere helseforsikring enn en typisk sofapotet som spiser mye pølser og potetgull og som røyker og drikker mye øl og som aldri trimmer.

Det er her løsningen – et sunnere kosthold og et mer økonomisk helsetilbud - ligger; det ligger ikke i avgifter på mat som inneholder mettet fett.

.
.
.
.
.
.
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-15137948