USA og 11. september

Som noen muligens la merke til markerte vi her på stemDLF ikke tiårsdagen for terrorangrepene mot USA 11. september 2001.

Vi slutter allikevel helt opp om slagord som «Aldri mer 9.april» og tilsvarende «Det som skjedde 11. september må aldri skje igjen». Men etter vårt syn har markeringene i USA – og i andre land og på en rekke TV-kanaler inkludert noen norske – et fokus som ikke er riktig.

Der som skjedde denne dagen for ti år siden var forferdelig. Innpå 3000 mennesker, mennesker som var i ferd med helt daglige og vanlige gjøremål, ble brutalt drept av 19 terrorister som hadde kapret fire fly. Angrepene førte også til to kriger, til en rekke forandringer i USA (bla. øket overvåkning) og til endringer over hele verden (bla. intensiverte sikkerhetskontroller på flyplasser). Men det vi skal fokusere på nå er noe annet: vi skal i dag fokusere på hvordan (primært) USA minnes det som skjedde.

Som kjent ble de vedtatt å bygge en ny bygning som erstatning for de to tvillingtårnene, Freedom Tower. Området hvor de to tvillingtårnene sto er nå gjort om til en minnepark, og det er etablert et stort museum. Videre er der hver 11. september en seremoni med prominente gjester og slektinger av de omkomne til stede, og under denne seremonien blir navnene på alle de som omkom lest opp. Både parken, museet og seremoniene blir også markedsført som turistattraksjoner.

Ja, man bør absolutt minnes det som skjedde. Men i hvilken grad bør en befolkning fokusere på, og store ressurser brukes på, å markere noe som egentlig var lidelse, død og nederlag?

Etter vårt syn bør mennesker fokusere på positive, livsbejaende ting. Ja, forferdige ting har skjedd, og man bør minnes slike ting og gjøre sitt beste for at de ikke skal skje igjen, men å bruke så mye ressurser og krefter på det som USA gjør på å markere 11. september er etter vårt syn overdrevet.

Etter vårt syn burde USA har markert 11.september med å bygge opp igjen tvillingtårnene slik at de var (men med mer moderne innhold), og de burde hatt et lite museum. Det burde ikke vært noen årlige seremonier, det burde ikke vært noen stor minnepark, etc.

Turister fra hele verden har alltid kommet til USA og New York. De har kommet for å oppleve hektisk aktivitet, velstand, luksus, skyskrapere, museer, kultur, en by som flommer over av tilbud av alle tenkelige slag. De er komme for ved selvsyn å observere hva arbeidsomme og fredelige og produktive mennesker kan få til! De kommer ikke for å minnes at 3000 mennesker ble drept ved begynnelsen av det som så ut til å være en vanlig arbeidsdag på sensommeren i 2001.

Dvs. det var slik det etter vårt syn burde være.

Med andre ord: det opplegget som USA nå kjører ifbm 11. september er etter vår syn feil. Man burde etter vårt syn legge det bak seg, man burde se fremover og gjøre USA og verden enda bedre. At dette kan være vanskelig for de som ble direkte berørt har vi meget stor forståelse for, men alle de som ikke var direkte berørt bør legge dette bak seg (på alle andre måter enn å gjøre sitt beste for at noe slikt ikke vil skje igjen).

Men dessverre er dagens kultur altfor opptatt av lidelse og død til at vi kan regne med at det blir noen endring med det første.

.

.
.
.
.

http://en.wikipedia.org/wiki/One_World_Trade_Center

http://www.wtcsitememorial.org/fin7.html

http://en.wikipedia.org/wiki/National_September_11_Memorial_%26_Museum

http://www.nyc.com/arts__attractions/world_trade_center__ground_zero.134...