Hva er galt med sexkjøpforbudet?

Vi har tidligere skrevet om forbudet mot kjøp av sex, og vi gjør det igjen. Sexkjøpsloven trådte i kraft 1. januar 2009, og feirer snart tre år. Siden den ble innført har prostituertes arbeidssituasjon kraftig forverret seg. Kundene krever mer (og er per definisjon kriminelle), og politiet bruker ressurser på å ta utleiere som leier ut til prostituerte (samtidig de bruker mindre ressurser på saker hvor som folk blir voldtatt, skutt og drept og kjører seg i hjel – dette er prioriteringer som politiet er blitt påtvunget av politikerne).

Dermed ser vi at sexkjøpsloven ikke bare gjør de prostituertes kunder til kriminelle, men også tar ressurser fra politiet. Det finnes reell kriminalitet der ute, og arbeid mot slikt må nedprioriteres på grunn av denne uloven. Dette er negative konsekvenser av loven, men hva er det prinsipielle gale med å forby kjøp av sex?

I den frie verden er vi vant med at det er helt greit å gå på butikken og kjøpe varer. Du har lyst på kjeks, du betaler til butikkeieren (som igjen har betalt til produsenten, som igjen har …), og du får kjeks. Trenger du å få håret klippet, tilbyr frisøren sine trente hender til å klippe håret – mot en pris.

Har du lyst på en massasje i Riga, er massøren mer enn villig til å hjelpe deg – mot en pris.

Alt dette er frivillige transaksjoner. Du har behov for noe (en tjeneste, en vare), og jeg har lyst til å hjelpe deg å få dette – mot en pris. Alt dette bygger på det faktum at vi i den frie har verden har bestemmelsesrett over egen kropp og sjel. Vi kan selg velge hva vi har lyst å hjelpe med – og selv ta betaling for hjelpen. Dette betyr ikke at vi betrakter sex som en vanlig vare på linje med for eksempel kaffe eller brød eller melk eller massasje eller psykoterapi, det betyr at vi mener at enhver skal ha rett til å bestemme over egen kropp.

Så lenge jeg har lyst å hjelpe, bør jeg ha lov til dette. Slik burde det også være med sex. Om jeg - om jeg er kvinen eller mann - ønsker å hjelpe en person med å få sex, burde jeg ha lov til dette. Nå er dette effektivt forbudt.

Å tillate kjøp av sex er derfor å anerkjenne menneskets rett over egen kropp. Uten denne anerkjennelsen har vi ikke full bestemmelsesrett over egen kropp. Dette er en slippery slope: så snart vi forbyr deg å bruke kroppen til èn ting, følger raskt neste. (Skrevet av Fredrik Meyer.)