Obama enda en gang

Obama er en av de aller dårligste presidentene USA har hatt. Dette kan vi se på statsgjelden, som er enorm, og på arbeidsløsheten, som holder seg omkring 10 %. Dette er problemer Obama har brukt enorme beløp på å bekjempe. (Enhver med innsikt vil si at problemene skyldes Obamas enorme pengebruk på redningspakker, bailouts, hans regulering av økonomien, etc., men vi skal la dette ligge nå.) Obama skal dog ha ros for at han ikke har stoppet det militæres aksjoner for å eliminere alQaida-topper.

Vi har skrevet om Obama en rekke ganger etter at han kom frem som favoritt til å vinne Demokratens nominasjon i 2008.Vi håper at han snart ikke vil være et viktig tema for kommentarer her, men med det laget av utfordrere Republikanerne hittil har klart å mobilisere, er det fare for at Obama blir gjenvalgt til tross for at han er så dårlig som han er, og da må vi skrive kommentarer om ham helt til 2017!

I dag skal vi gjennomgå tre meget ferske punkter som er relevante for en vurdering av Obama.

Først siterer vi det utdrag TV2 gjenga på sin nyhetssending kl 1830 sist mandag 19/9-11 fra en tale som Obama nylig holdt, en tale hvor han skulle forsvare sine forslag om skatteøkninger, og så vil vi kommentere noen av punktene.

President Obama: ”Hvis vi skal redusere utgiftene, noe vi ikke ville gjort hvis vi ikke hadde hatt så store budsjettunderskudd, er det bare rett og rimelig at vi ber alle om å gi sitt bidrag.

De som har lyktes, deriblant meg selv, bør betale mer skatt for å gi sitt bidrag til landet som gjorde suksessen mulig.

Vi [som er rike] bør ikke få en bedre [ordning] enn vanlige familier.

Vi hører allerede forsvarere av disse grunnlovsmessige smutthullene [som fører til lav skatt for de rike] si at dette bare er en krig mellom samfunnsklassene.

Jeg er uenig i at å be en hedgefundsjef om å betale like mye skatt som en rørlegger eller en lærer er en krig mellom samfunnsklassene. Jeg synes bare at det er det rette å gjøre”. (TV2s oversettelse, som inneholder noen feil. Ting satt inn i slik parentes [] er satt inn her. )

Det er flere ting å kommentere her. Obama sier at han ”ber alle om å gi sitt bidrag” Men det er ikke en bønn eller en oppfordring han kommer med, det han vil er at staten skal tvinge folk til å gi fra seg mer av de pengene de har tjent, og at de som nekter eller forsøker å unnslippe skal kastes i fengsel.

Hvorfor sier han ikke at ”vi skal tvinge alle til å betale mer for det min politikk koster”? Antagelig fordi dette er lite salgbart, og Obamas politikk – og alle andre venstreorientertes politikk – er lite salgbar hvis den fremstilles slik den virkelig er. De må derfor baseres seg på en falsk frenstilling av hva den egentlig går ut på.

Obama sier at ”De som har lyktes ...bør betale mer skatt for å gi sitt bidrag til landet som gjorde suksessen mulig.”

Men grunnen til at suksess var mulig i USA var at man ikke ble tvunget til å gi fra seg store deler det man tjente til andre. Det Obama ønsker er å fjerne det som gjorde suksess mulig. Det er også feil å si at man gir bidrag til ”landet”, det man betaler for med sine skattepenger er statlige ordninger for de sterkeste pressgruppene, og det som går til de svake i hovedsak er med på å gjøre dem enda svakere i og med at mottagere av støtteordninger i stadig større grad blir passivisert.

” … disse grunnlovsmessige smutthullene [som fører til lav skatt] …” – Obama sa egentlig ”these kinds of loopholes” (som ble feil oversatt av TV2), men hvis det er såkalte ”smutthull” i loven så er disse fortsatt loven, og loven bør følges så lenge den gjelder. Er man misfornøyd med den så må man få loven endret!

Obama ber om at rike skal betale like mye i satt som de mindre rike. Egentlig snakket han ikke om skatt, men om skattesatser (”tax-rates”) – de rike betaler selvsagt langt mer skatt enn de mindre rike. Men all skatt er urettferdig, det enste som er rettferdig er å la alle få beholde sine egne penger, la dem kjøpe det de vil ha også innen områder som skole og helsetilbud og pensjoner, og så la all veldedighet og all finansiering av offentlig oppgaver (politi, rettsapparat etc. ) være frivillig.

Til slutt i det segmentet: Obama, og alle som rapporterer om politikk i aviser, etc., snakker om skatteøkninger for de rike som om dette betyr at de rike skal få litt mindre penger å bruke på lystyachter og fine sigarer – men egentlig er det slik at det er de mest velstående som investerer og som derved sørger for økonomisk vekst, som igjen gir øket velstand og flere arbeidsplasser. Dersom de rike beskattes hardere vil mengden investeringer gå ned, og veksten vil reduseres eller bli erstattet av stagnasjon eller forfall. Dette vil gå verst utover de som er avhengige av økonomisk vekst, for eksempel de som står utenfor arbeidsmarkedet, de som ønsker seg bedre jobber enn de har, og de unge som er på vei inn i arbeidsmarkedet.

Dersom penger overføres fra de rike til de mindre rike vil mengden investeringer gå med, noe som er skadelig. Forbruket vil på kort sikt øke, men det er ikke dette som driver økonomien fremover. Å øke skattene på de rike er derfor skadelig for alle.

Så vil vi kort omtale to punkter til: På tirsdag 20/9-11 skriver Aftenpostens Alf Ole Ask at Obama ”sliter med å forklare helsereformen for folk flest”, og at det er derfor den ikke blir vedtatt. Ask sier altså at motstanden mot reformen kommer av at Obama ikke har klart å forklare hva reformen innebærer. Dette er feil. Er det noe Obama er godt til så er det å forklare. Så snart muligheten byr seg holder han en stor tale hvor han i detalj forklarer hva han mener. Problemer er ikke at Obama ikke klarer å få forklart hva han mener, hans problem er at folket ikke vil ha det han kommer med. Det amerikanske folk vil ikke ha helsereformen, de vil heller ha det system som de har nå (et system som dessverre ikke er et fritt system, men et sterkt regulert privat marked med alle de svakheter dette innebærer).

Folk som Ask og alle andre i pressen klarer ikke å forstå at folk kan være imot venstreorienterte løsninger, og bortforklarer motstanden med at Obama ikke helt får til å forklare hva han mener. Som sagt, dette er feil: folk forstår, og de er imot.

Sist punkt: for en ukes tid siden introduserte Obama noe han ville kalle ”American Jobs Act”, et statlig program som hadde som mål å skaffe flere arbeidsplasser. Dette var et omfattende dokument, og det måtte ifølge Obama vedtas ”så snart som mulig”. (At slike programmer aldri har den ønskede effekt, men snarer har motsatt effekt, lar vi ligge.)

Men et slikt program må, for å bli lov, introduseres i Kongressen, og det kan ikke presidenten gjøre selv. Det som ville ha vært normalt var at presidenten fikk en partifelle til å legge det frem der. Men ingen Demokrater var villige til å gjøre Obama denne tjenesten, Demokratene betrakter naturlig nok Obama som et synkende skip og vil ikke bli assosiert med ham.

En rådsnar republikaner, Louis Gohmert fra Texas, så sitt snitt og introduserte et forslag i Kongressen om å fjerne ”the corporate income tax”. (Link til forslaget nedenfor.)

Dett er en lov som virkelig vil føre til at det blir flere arbeidsplasser, og Gohmert ga denne det navn som Obama ønsket for sin plan. Så det som formelt er ”American Jobs Act” er et forslag om på fjerne ”the corporate income tax”.

Poenget er at Obama ikke bare ikke klart å få en partifelle til å legge frem hans forslag i Kongressen, han klarte ikke engang å unngå at en motstander kunne bruke det navn Obama ønsket på det programmet han ville ha gjennomført.

Som sagt, Obama er en elendig president. Vi skulle håpe at han blir avløst i 2013 av en liberal-konservativ sekulær Republikaner (dette er det best vi kan håpe på), men pr i dag ser det ikke lyst ut.

Dessverre er det stor fare for at dette ikke blir vår siste kommentar om Obama.

.
.
.

http://www.nytimes.com/2011/09/15/us/politics/democrats-in-congress-balk...

http://blog.heritage.org/2011/09/14/conservative-nabs-naming-rights-to-a...

http://www.humanevents.com/article.php?id=46244