Kampen om nyansene

Aftenposten inviterte partienes ungdomsorganisasjoner til å kommentere valget. DLFs ungdomsorganisasjon Liberalistisk Ungdom fulgte oppfordringen, men innlegget ble allikevel refusert. Vi publiserer det da her.
.
.
.

Bør elever få karakterer fra 5. eller 8. klasse? Bør rusbehandlingsinstitusjonene ligge på østkanten eller vestkanten? Skal bydelene eller bystyret ha mest makt? Skal sykehuset ligge i Molde eller Kristiansund? Skal det innføres eiendomsskatt eller ikke?

Dette er problemstillinger som har blitt diskutert i årets valg, og det er slike problemstillinger som skiller den tradisjonelle venstresiden og høyresiden i norsk politikk. Liberalistisk Ungdom mener det er bekymrende. Dagens politiske landskap er blottet for reelle skillelinjer og prinsipielle forskjeller - den eneste uenigheten går på detaljer i hvordan velferdsstaten skal administreres.

Som Norges eneste konsekvente liberalistiske ungdomsparti, mener Liberalistisk Ungdom at denne klare konsensusen om velferdsstaten er skremmende. Velferdsstaten er et system som ikke kan fungere i lengden, og dette ser vi begynnelsen av i flere land i Europa og i USA. Likevel er det ingen offentlig debatt rundt velferdsstaten.

Liberalistisk Ungdom med moderpartiet Det Liberale Folkepartiet er de eneste som utfordrer velferdsstaten. Vi står konsekvent på full individuell frihet, og mener at statens eneste legitime oppgave er beskytte individers rett til liv, frihet og eiendom. Valget står mellom DLF og de andre.

Magnus Lund, Liberalistisk Ungdom