SV og miljøet

En sak om SV – hvor de i handling selvsagt også denne gangen svikter alt de preker om – illustrerer et viktig miljøpolitisk poeng. Vi siterer først fra VG:

”SV takket nei til miljøbuss. Valgkampbussen slipper ut NOx tilsvarende 170 stk. VW Golf!

SV fikk tilbud om langt mindre miljøskadelige busser under valgkampen, men takket nei. Prisen ble for høy, hevder et av Norges største busselskap. …

SV-leder Kristin Halvorsen sa i går at bussen var den eneste som var mulig å få tak i på kort tid. Men Skinnarland mener SV enkelt kunne valgt noe mer miljøvennlig.

- Å velge miljøvennlig koster mer. Det er dessverre mange som ikke er villig til å betale den merkostnaden, sier Skinnarland.”.. (sitat slutt).

Poenget er at å sørge for mindre forurensning koster mer penger. Det er kun når man er velstående at man har råd til virkelig å bekjempe forurensning. Prinsippet kna oppsummeres slik: Det er først når man ikke lenger er sulten og tørst at man begynner å rydde opp og gjøre det rent og pent omkring seg.

Dette gjelder på alle nivåer, dvs. det gjelder for individer, det gjelder for samfunn, det gjelder for grupper, det gjelder for land. Det er først når man har råd til det at man kan begynne å bekjempe forurensning og får et rent miljø.

Alle samfunn har begynt i en fattig tilstand. Så begynner man ved å arbeide produktivt å skape verdier, verdier som gjør at man kan leve bedre. Det er dette som innebærer at man får en høyere levestandard. Ofte er det slik i denne innledende fasen, i den fasen hvor man bygger seg opp, at man ikke legger så stor vekt på å bekjempe forurensing.

Men etter hvert som man blir mer velstående vil man legge større vekt på omgivelser av alle slag (pene bygninger, ryddede grøntområder, ren luft, etc.): da vil man begynne å rydde opp der hvor det er stygt pga hensatt avfall, man vil begynne å gjøre ulike slags installasjoner penere, man vil bekjempe ulike typer forurensning, primært utslipp i luft og vann og uønskede stoffer i alt fra matvarer til klær og bygningsmaterialer .

Dette forutsetter altså voksende velstand. Og hvordan kan man oppnå velstand? Jo, det eneste grunnlag for stabil velstand over tid er en rasjonell kultur i bunnen, og et fritt samfunn som er etablert på basis av dette.

For å få velstand må man ha en fri økonomi, og forutsetningene for dette er altså en rasjonell kultur, et lovverk og et rettsapparat som beskytter individers frihet og eiendomsrett.

Kort sagt: veien til velstand går gjennom en fri økonomi. Og veien til et rent miljø går gjennom velstand.

Dette ser vi også i historien. Fattige land er ofte svært forurenset. Land som var rammet av kommunismen var også svært forurenset, mens de land som er minst rammet av forurensing er de mest frie landene i Vesten.

SV har i denne saken en mulighet til å lære at det som er miljøvennlig koster penger, og at hvis man ikke har godt med økonomiske ressurser vil man ofte velge mindre miljøvennlige løsninger, slik SV gjorde.

Vil SV lære av dette? Ja, forhåpentligvis vil noen i SV lære av dette og forlate SV. SV støtter en økonomisk politikk som ikke medfører velstand, og de erfarer nå på kroppen at med lav velstand må man velge mindre miljøvennlige løsninger.

.
.
.
.
.
.
.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2011/artikkel.php?artid=10090397