Også Høyre og FrP øker skattene

Også i kommuner der Høyre og FrP styrer går skattene opp. Det er Aftenposten som forteller dette på sin forside i dag. Og dette er ikke bare en tilfeldig sammenheng, partier som disse to MÅ øke skattene.

Grunnen er som følger. Velferdsstaten er et samfunnssystem som innebærer at man skal betale brorparten av det man tjener til det offentlige, og så skal man tilgjengjeld mer eller mindre gratis få ting som trygdeordninger, infrastruktur, kultur, skolepasser, helsetilbud, pensjoner, etc.

Disse områdene styres av nå politikere og finansiers altså av skatte- og avgiftsinntekter. Pga. dette må de offentlige utgiftene gå opp hele tiden, dels fordi politikerne ved hvert valg lover mer, og dels fordi dynamikken i det system som er bygget opp fører til at utgiftene må øke hele tiden (det blir flere på trygd, det blir flere eldre, visse utbetlingssatser er indeksregulert, osv.)

Det er derfor skattene/avgiftene øker og øker. Det er kanskje ikke korrekt å si at skattene må øke hele tiden, også her finnes det en smertegrense. Når befolkningen har nådd den, vil myndighetene ta opp lån for å finansiere enda større utbetalinger, såkalte velferdsgoder. Men slike lån blir etter hvert svært store, og når rakst opp i 100 % av BNP eller mer, slik det har gjort i velferdstater som Hellas og USA. En rekke andre velferdsstater ligger rett bak disse i utviklingen: Italia, Spania, Portugal, England …

Det dette som er grunnen til at alle politiske grupperinger som er tilhengere av velferdsstaten må øke skatter og avgifter så lenge de kan, og at de deretter må ta opp stadig større lån på skattebetalerne vegne; det er jo ikke de politikerne som tar opp lånene som må betale, det er jo fremtidens skattebetalere som må betale. Det altså slik at velferdsstaten er en modell som ikke er bærekraftig.

Så man burde ikke bli overrasket over at partier som innimellom har brukt en retorikk som sier at de skal redusere skattene, også må øke skattene når de kommer i posisjon. Dette gjelder republikanerne i USA, de konservative i England – og høyre og FrP i Norge.

DLF er ikke tilhenger av velferdsstaten. Vi ønsker et system med individuell frihet, og dette innebærer at alle skal få beholde sine penger slik at de selv kan kjøpe helseforsikringer, skoleplass til sine barn, spare til egen pensjon, etc. på måter de selv velger.

Dette systemet DLF er for - laissez-faire-kapitalisme - er som man lett kan se et bærekraftig system. Det er også et system som over tid vil føre til voksende velstand for alle. Men det gir ingen makt til politikere, så derfor er alle politikere i andre partier enn DLF sterkt imot dette systemet, de vil hverken diskutere det eller innrømme at det finnes som et alternativ til det system de selv er for, velferdsstaten.

Nå er de snart valg, og da kan du vise ved din stemme følgende: vil du at politikerne skal styre deg og din eiendom og din inntekt? Stem i så fall for mer av det samme vi har hatt de siste tiår: stem da på FrP eller Høyre eller Ap eller SV. Vil du derimot at enhver skal ha rett til å styre sin egen inntekt og sin egen eiendom, og vil du at du selv skal kunne velge mellom og betale for ulike tilbud innen skole, helseforsikring, pensjon, osv. så stem på DLF.