Den usmakelige jakten på syndebukker etter terrorhandlingen i Oslo 22/7

Mange sterke følelser melder seg når en tragedie av dette omfanget rammer et lite land som Norge. Vi i DLF vil først og fremst vise medfølelse og solidaritet med ofrene i denne tiden. Når det er sagt vil vi hevde at den som er ansvarlig for denne grusomme ugjerningen er drapsmannen og terroristen Anders Behring Breivik selv. Vi mener også at det er helt feil å bruke denne hendelsen for å slå politisk mynt på den.

Dette gjelder dessverre gjelder ikke alle. Flere venstreintellektuelle ser nå ut til å benytte muligheten det grusomme terroristangrepet har skapt til å angripe sine politiske meningsmotstandere i ett smakløs og spekulativt ”blame game”.

Petter Nome er verst. I en artikkel som heter ”Til dere som fostret en drapsmann” gir han Siv Jensen og Frp deler av skylden for grusomhetene, han skiver der blant annet: “The Norwegian Progressive Party is the second biggest party in Norway, holding 41 out of 169 seats in the Parliament.

Their leader, Ms Siv Jensen, claims she was shocked when Mr. Breivik turned out to be one of their former members. She sure was, and her tears were falling.

But did she ever carry one single brick to the bridge most of us are trying to build between people and cultures? She never did. Did she ever try to make electoral catches with her talk about “islamisation” and “national” and “Christian” values? She did, almost every day.”

Dette er et grovt personangrep som er feigt og malplasert. (Nome har dog i dag beklaget sine uttalelser.)

Professor Per Fugelli er ikke bedre når han i et intervju med Dagsavisen sier at FrP må ta mye av skylden for å ha skapt et rom for tanker som gjerningsmannen ble inspirert av og omsatte i handling:

”Gjerningsmannens tanker er ikke blitt til i det tomme rom. De oppsto i et klima av stereotype fiendebilder. Dette klimaet må FrP ta mye av skylda for. Carl I. Hagen må gjøre det, som snakket om det store Kalifatet, om en påstått muslimsk driv etter verdensherredømme. Man har framstilt muslimer som skumle, farlige, som ute etter døtrene våre.”

Det er intet grunnlag for å hevde at FrPs omtale av islam og muslimer fremstiller en gjennomsnittlig muslim som en talsmann for eller støttespiller for militant islam.

Men det er ikke bare FrP som er offer for dette uverdige spillet. Helge Øgrim legger noe av skylden på document.no og skriver følgende:

”Men det betyr ikke at document.no er uten ansvar for hvordan debatten om innvandring utvikler seg. Tonen er alltid dyster, og ofte hysterisk på grensen til hatsk. Iveren etter å tolke enkeltstående hendelser inn i skremmende mønstre, er stor”.

DLFs syn er at document.no en viktig kritisk stemme om en rekke temaer som får liten oppmerksomhet og spalteplass i den vanlige pressen. Ett av dem er islams innflydelse i Europa. Document.no har et sosialdemokratisk, borgelig utgangspunkt, og står derfor langt fra DLF. DLF er som kjent tilhenger av fri innvandring, for avskaffelse av velferdsstaten, mot forbud mot burka, mot forbud mot bygging av moskeer og minareter, osv. Det er derfor langt mellom våre syn på hvordan samfunnet best bør organiseres. Men det er ingen grunn til å hevde at document.nos omtale av Islam ikke er fair.

I den grad det var noen som ”forstret en drapsman” så er det English Defense League som har tilknytning til det rasistiske British National Party.

DLF er enig med følgende poeng fra Svein Tore Marthinsen i Aftenposten: ”for å stå sammen om vårt politiske system og vårt demokrati, handler om å stå sammen om retten til å ytre seg fritt. Argumenter må møte motargumenter. Da trenger vi Frp. Og ikke debattknebling.”

.
.
.
.
.

Kilder:
Til dere som fostret en drapsmann: http://www.nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1040/thread162876/...

Nome beklager
http://www.dagbladet.no/2011/07/27/nyheter/terror/politikk/nho/17468135/

Klimaet har Frp mye av skylda for:
http://www.petterandresen.no/blogg/?p=212

Svein Tore Marthinsen
http://blogg.aftenposten.no/marthinsen/2011/07/26/smakl%C3%B8s-frp-hets/

Breivik var i kontakt med EDL:
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4184396.ece

DLFs omtale av EDL:
http://twitter.com/#!/stemDLF/status/56648919416979456

Skremmende hat:
http://www.journalisten.no/node/35340

Helge Øgrims kommunistbakgrunn:
http://no.wikipedia.org/wiki/Helge_%C3%98grim